Aktualności

Na terenie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku eksperci przeprowadzili szkolenie dla policyjnych techników z Pomorza

Data publikacji 20.05.2024

Technicy kryminalistyki z garnizonu pomorskiego doskonalili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu czynności techniczno-kryminalistycznych podczas oględzin miejsca zdarzenia uwzględnionego w założeniu szkolenia. Szkolenie zostało zorganizowane przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Technicy kryminalistyki wykonują wiele czynności na miejscu różnych zdarzeń. Jedną z tych czynności są oględziny miejsca zdarzenia, którą doskonalili podczas szkolenia przeprowadzonego przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Oględziny jest to czynność procesowa, która przede wszystkim ma polegać na szczegółowej obserwacji, wykrywaniu, a następnie zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych na miejscu różnych zdarzeń. Oględziny mogą dotyczyć także osób, rzeczy, czy zwłok. Czynność oględzin prowadzona jest za pomocą zmysłów oraz przy wykorzystaniu środków technicznych po to, aby wyjaśnić charakter i okoliczności zdarzenia, a następnie ustalenie jego sprawcy.

Celem oględzin jest rekonstrukcja zdarzenia i zabezpieczenie materiału dowodowego, który jest niezbędny dla potrzeb postępowania karnego. Niezbędne tutaj jest doświadczenie i wiedza policyjnych techników, gdyż są to czynności niepowtarzalne.

Na potrzeby zajęć praktycznych eksperci zainscenizowali zdarzenie, nad którego założeniem pracowali technicy pod okiem biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego w Gdańsku. W tym konkretnym przypadku założenie dotyczyło wykonania oględzin dwóch samochodów służących do przemytu znacznej ilości środków odurzających, biorących udział w porwaniu osoby oraz próbie odbicia narkotyków przez konkurencyjną grupę przestępczą.

Nad prawidłowością wykonywanych przez techników i ich odpowiednim zachowaniu na miejscu zdarzenia czynności czuwali biegli z laboratorium komendy wojewódzkiej. Sprawdzali oni między innymi zabezpieczenie osób postronnych, kolejność zabezpieczania śladów, prawidłowość wypełniania protokołów oraz poprawność wpisów z metryczkami przynależnymi do zabezpieczonych śladów.

Na koniec szkolenia omawiany był cały przebieg zadań wykonywanych przez policyjnych techników. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku mogli zatem podzielić się doświadczeniem i wiedzą z policjantami z podległych jednostek, tak aby mogli, jak najbardziej efektywnie wykonywać swoje zadania podczas codziennej służby.

zdjęcia- sierż. sztab. Piotr Pawłowski

film- mł. asp. Łukasz Kirkuć

 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • Policjanci podczas szkolenia
 • policjanci podczas szkolenia
 • policjanci podczas szkolenia
Powrót na górę strony