Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szlachetne odznaczenie dla dzielnicowego z Bielskiej Jedynki

Data publikacji 22.05.2024

Starszy sierżant Rafał Matlak będący dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej otrzymał odznakę zasłużonego honorowego dawcy krwi. Wyróżnienie jest wyjątkowe ponieważ podkreśla, że policjant swoją postawą przyczynił się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Gratulujemy!

Jesteśmy dumni z postawy i wyrożnienia naszego kolegi - starszego sierżanta Rafała Matlaka, któremu przyznano odznakę zasłużonego honorowego dawcy krwi. By móc aspirować do tego odznaczenia, trzeba oddać co najmniej sześć litrów życiodajnej substancji. 

Policjanci zawsze ochoczo przystępują do akcji krwiodawstwa.

Ostatnia akcja przeprowadzona 25 kwietnia 2024 r. pod patronatem Policyjnego Klubu HDK oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród chętnych, którzy chcieli podzielić się krwią. Podczas wydarzenia zebrano prawie 10 litrów życiodajnej substancji, która trafiła do potrzebujących.  

Pamiętajmy, że dzielenie się krwią nic nie kosztuje. Życiodajny płyn trafia do szerokiej grupy odbiorców: rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.

„Pomagamy i chronimy” to hasło, które doskonale odzwierciedla postawę naszego kolegi. 

(KWP w Katowicach / mw)

  • umundurowany policjant z trzymaną w dłoni legitymacją zasłużonego honorowego dawcy krwi pozuje do zdjęcia
  • trzymana w dłoni legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi
  • leżąca na stole, otwarta legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i odznaczenie
Powrót na górę strony