Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczyliśmy by jeszcze skuteczniej ratować ludzkie życie – policyjni wodniacy w akcji

Data publikacji 31.05.2024

W dniach 27-29 maja w województwie lubuskim przeprowadzono weryfikację uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego dla policyjnych sterników wodnych oraz doskonalenie zawodowe. Uczestnicy szkolenia, w tym przedstawiciele różnych służb ratowniczych, doskonalili swoje umiejętności na basenie w Świebodzinie oraz nad jeziorem Solecko w Gościmiu. Ćwiczenia obejmowały m.in. holowanie osób, precyzyjne prowadzenie łodzi motorowych, poszukiwanie osób zaginionych oraz interwencje nocne. W szkoleniu wzięło udział łącznie 52 osoby, w tym policjanci oraz strażacy z PSP i OSP, a także przedstawiciele WOPR i Specjalistycznej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej.

W dniach 27-29 maja odbyła się weryfikacja uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego dla policyjnych sterników wodnych pełniących służbę na wodach oraz terenach przywodnych województwa lubuskiego. W ramach tego wydarzenia przeprowadzono także doskonalenie zawodowe z zakresu ratownictwa wodnego, poszukiwania osób zaginionych na wodzie w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w nocy, prowadzenia interwencji policyjnych na wodach i terenach przywodnych w porze nocnej oraz precyzyjnego prowadzenia łodzi motorowych. Udział w doskonaleniu zawodowym wzięli wszyscy sternicy województwa lubuskiego, którzy w tym roku będą dbali o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, oraz przedstawiciele służb poza policyjnych, takich jak Państwowa Straż Pożarna w Strzelcach Krajeńskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Drezdenku, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobiegniewie, Specjalistyczna Służba Poszukiwawczo-Ratownicza ze Świebodzina oraz przedstawiciele WOPR.

Podczas ćwiczeń, które odbywały się na basenie w Świebodzinie, policjanci doskonalili umiejętności z zakresu holowania osób, pływania oraz skoków stylem ratowniczym. Dwudniowe zmagania na basenie zakończyły się egzaminem, który wszyscy policjanci przeszli wzorowo. Po realizacji zadań na basenie w Świebodzinie policjanci przemieścili się wraz ze sprzętem oraz łodziami nad jezioro Solecko w Gościmiu, gdzie przystąpili do części praktycznej doskonalenia zawodowego. Pierwszym zadaniem było precyzyjne pokonanie łodzią motorową toru przeszkód, co miało na celu utrwalenie umiejętności prowadzenia łodzi w miejscach ciasnych i trudno dostępnych. Następnie, po zmroku, policjanci przystąpili do drugiej części zadania praktycznego, czyli poszukiwania osoby zaginionej. Wszystkie załogi biorące udział w szkoleniu zostały podzielone na dwie grupy. Na terenie akwenu ukryty został obiekt, który miał być odnaleziony przez policjantów. W trakcie tego ćwiczenia policjanci zostali przeszkoleni z korzystania z aplikacji SIRON, wykorzystywanej podczas poszukiwań osób zaginionych.

Po wykonaniu drugiej części zadania praktycznego policjanci przystąpili do trzeciej części, czyli przeprowadzenia interwencji na wodzie oraz terenach przywodnych w warunkach nocnych. Zadaniem uczestników szkolenia było zrealizowanie symulacji interwencji, potwierdzenie dotarcia na miejsce oraz przeprowadzenie czynności.

W środę (29 maja) policjanci w dalszym ciągu doskonalili swoje umiejętności na torze przeszkód pod kątem precyzyjnego prowadzenia łodzi motorowej, a także umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Ćwiczenie to polegało na podjęciu z wody osoby tonącej, przetransportowaniu jej na łódź celem udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przetransportowaniu na brzeg i przekazaniu służbom ratunkowym.

Ćwiczeniom wodniaków przyglądał się pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Tomasz Zgirski, który na koniec pogratulował uczestnikom ich zaangażowania i profesjonalizmu podczas działań na wodzie. W doskonaleniu zawodowym wzięło udział łącznie 24 policyjnych sterników, 20 przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP, czterech przedstawicieli Specjalistycznej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej ze Świebodzina oraz czterech przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Świebodzina. 

 

Żródło: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zdjęcia: starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

 • Policjanci wyciągają osobę z wody
 • Przedstawiciele służb biorący udział w ćwiczeniach
 • Policjant wita się z funkcjonariuszami, którzy biorą udział w ćwiczeniach
 • Nocne ćwiczenia
 • Oświetlona łódź policyjna
 • Służby ratownicze
 • Policjanci na łodzi
 • Nocne działania
 • Mężczyzna patrzy w ekran laptopa
 • Przedstawiciele służb mundurowych
 • Policjanci na łodzi
 • Policjanci holują osobę w wodzie
 • Służby mundurowe
 • Przedstawiciele służb mundurowych
 • Policjanci na łodzi
 • Policjanci w trakcie przygotowania do ćwiczeń
 • Ratownik na skuterze wodnym
 • Policjant wręcza dyplom dla funkcjonariuszy
 • Działania nocne służb
 • Policjanci w trakcie nocnych poszukiwań
 • Służby w trakcie ćwiczeń
 • Strażacy na łodzi
 • Policjanci obserwują ćwiczących
 • Policjanci w trakcie szkolenia

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.74 MB)

Powrót na górę strony