Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagroda generalnego konserwatora zabytków i instytutu bezpieczeństwa dziedzictwa dla nadkom. Marka Łuczaka

Data publikacji 03.06.2024

2 czerwca 2024 r. w Krakowie nadkom. Marek Łuczak z KWP w Szczecinie otrzymał nagrodę Kobedian’24 – ustanowioną przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa za pracę na rzecz zabytków i odzyskiwania utraconych dzieł sztuki.

Głównym celem nagrody jest uhonorowanie dobrych praktyk, mających związek z zabezpieczaniem zabytków na wypadek zdarzeń kryzysowych oraz konfliktu zbrojnego, realizowanych jako misja na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Nagroda KOBEDIAN została ustanowiona przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i Generalnego Konserwatora Zabytków i jest pierwszą inicjatywą stanowiącą dowód uznania dla działań podejmowanych na rzecz poprawy ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nadkom. Marek Łuczak jest doktorem historii, a w Policji służy od roku 1999, gdzie zajmuje się odzyskiwaniem utraconych dzieł sztuki. Jest ponadto prezesem Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, organizatorem licznych akcji społecznych: prac ewidencyjnych na zabytkowych cmentarzach oraz odbudowy zniszczonych zabytków. W swoim dorobku ma ponad 60 książek o historii, katalogów strat zabytków i licznych artykułów z zakresu prawno-karnej ochrony zabytków.

Dotychczasowa działalność Marka Łuczaka spotkała się z uznaniem władz Szczecina – został uhonorowany tytułem Ambasadora Szczecina i otrzymał Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina. Jest także laureatem, jako pierwszy policjant, II nagrody wraz z medalem im. Zygmunta Glogera.

 Na swoim koncie ma srebrny Krzyż Zasługi, srebrny Medal za Długoletnią Służbę, krzyż św. Floriana oraz złoty Gryf Zachodniopomorski i brązowy medal Gloria Artis.

Serdeczne gratulacje!

KWP Szczecin/al

Powrót na górę strony