Aktualności

Odprawa służbowa z udziałem ministra

Data publikacji 10.06.2024

Dziś rozpoczęła się dwudniowa odprawa służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka oraz Sekretarza Stanu w MSWiA Czesława Mroczka, odpowiedzialnego w resorcie m.in. za Policję. Jej głównym tematem jest sytuacja na wschodniej granicy Polski.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Orkana w Warszawie meldunek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, po czym głos zabrał szef polskiej Policji insp. Marek Boroń. Wśród obecnych na sali byli także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, komendanci wojewódzcy i Stołeczny Policji, dyrektorzy biur komendy głównej oraz przedstawiciele MSWiA.

Komendant Główny Policji przypomniał, że dzisiejsze spotkanie ma także za zadanie podsumować dotychczasowe działania Policji od momentu zmiany na stanowisku komendanta głównego oraz omówić sprawy związane zarówno ze służbą kryminalną, prewencyjną, jak i wspomagającą, szczególnie w zakresie finansów oraz sytuacji kadrowej, a także zmiany w szkolnictwie policyjnym.

Przestępczość osób rosyjskojęzycznych

Z punktu widzenia Policji najważniejszym obecnie problemem jest przestępczość osób rosyjskojęzycznych. Analizy wskazują, że problem ten będzie narastał, ponieważ prócz przestępczości pospolitej (kradzieży, prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości) odnotowywany jest także wzrost przemytu broni, handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej. Liczba migrantów zza wschodnich granic i konflikty między nimi mogą zagrażać także obywatelom naszego kraju.

Operacja"Zapora"

Policyjna operacja zabezpieczenia wschodniej granicy Polski nosi kryptonim „Zapora”. W jej ramach kierowane są znaczne siły do wzmocnienia Straży Granicznej oraz KWP w Białymstoku, sięgające kilkuset funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego, a także armatki wodne „Tajfun” i reflektory olśniewające. Rocznie w operację zaangażowanych jest kilka tysięcy funkcjonariuszy. 

Obecnie Policja działa już na terenach przygranicznych bez przerwy, w ramach punktów stałych i mobilnych. Od początku tego roku policjanci zatrzymali 103 tzw. wozaków, czyli osoby przewożące nielegalnych migrantów oraz 525 osób chcących nielegalnie przekroczyć granicę. Wzmocnione zostały także siły KWP w Rzeszowie, na terenie którego znajduje się tzw. hub medyczny na lotnisku w Jasionce. 

W ostatnim okresie codziennie dochodzi do prób siłowego sforsowania zapory, głównie w rejonie Białowieży i Dubicz Cerkiewnych, które udaremniane są przez siły policyjne współpracujące ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń poświęcił tym działaniom dużą część swojego wystąpienia.

Kluczowa rola Policji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak podziękował za przekazane podsumowanie. Zapewnił obecnych, że o wszystkich sprawach – zarówno dotyczących sukcesów, jak i braków oraz potrzeb – bardzo szczerze rozmawia z szefostwem Policji, ma więc realny obraz sytuacji i będzie robił wszystko, aby wesprzeć formację w rozwiązywaniu problemów, szczególnie w zakresie pozyskiwania odpowiednich środków. Podkreślił, że rola Policji jest kluczowa, gdyż służy wsparciem tam, gdzie inne służby mają problemy lub deficyty i nie są w stanie same opanować sytuacji.

Minister zapewnił także o swoim pełnym poparciu Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, a zwracając się do obecnych na sali komendantów wojewódzkich prosił, aby zapewnili należyte, silne przywództwo w swoich garnizonach. Oczekuje, że podczas dyskusji w trakcie tej odprawy wypracowane zostaną plany konkretnych działań, pozwalających elastycznie reagować na sytuację bezpośredniego zagrożenia polskiej granicy. Podkreślił jednak, że inne zadania Policji nie mogą schodzić na plan dalszy, jako przykład podając bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ze swojej strony oferuje pełne wsparcie, także przy pracach w zakresie zmiany przepisów.

Sekretarz Stanu Czesław Mroczek również podkreślił, że przed Policją stoją obecnie nowe, trudne zadania. Zaapelował też o jak najszybsze zakończenie procesu zmian kadrowych na poziomie jednostek terenowych, aby zapewnić sprawność działania całej formacji. Trudna sytuacja związana z brakami kadrowymi wymaga realizacji zaplanowanych już działań, w tym zakresie zachęt do wstępowania, pozostawania w służbie oraz powrotu do niej, a także większego włączenia w proces doboru tzw. klas o profilu mundurowym. Ma świadomość ogromnej roli Policji w zwalczaniu większości współczesnych zagrożeń, m.in. dotyczących zamachów terrorystycznych, dlatego jej sprawne działanie jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa kraju.

Podczas pierwszego dnia odprawy efekty pracy swoich jednostek przedstawili komendanci CBŚP oraz CBZC, omówiono również wyniki osiągnięte przez piony kryminalny i zwalczania przestępczości ekonomicznej. Odprawa trwać będzie dwa dni, 10 i 11 czerwca 2024 r.

PM, BKS KGP
Zdj. Jacek Herok / Gazeta Policyjna

  • widok na całą salę
  • przybliżenie na twarze kierownictwa
  • widok na salę i siedzące osoby
  • zdjęcie kierownictwa
  • komendant i ministrowie siedzą przy biurku
  • na pierwszym planie komendant i 2 ministrów siedzą przy stole, w tle leci prezentacja
  • na pierwszym planie ludzie słuchający odprawy, na drugim komendant i 2 ministrów siedzą przy stole, w tle leci prezentacja
  • komendanci i ministrowie siedzą przy stole
  • uczestnicy odprawy
Powrót na górę strony