Aktualności

Spotkanie strategiczne EMPACT NPS/narkotyki syntetyczne pod przewodnictwem CBŚP

Data publikacji 11.06.2024

W siedzibie Europolu w Hadze odbyło się pierwsze w tym roku Spotkanie Strategiczne europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz współpracujących, a także Frontex-u, EMCDDA, CEPOL-u oraz Komisji Europejskiej i Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Spotkanie otworzył przewodniczący platformy podinsp. Michał Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji, który pełni tę funkcję od 2017 roku. W ramach spotkania omówiono zagadnienia związane z trendami oraz bieżącą sytuacją w zakresie przestępczości narkotykowej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki syntetycznych opioidów oraz związanych z nimi zagrożeń. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele agencji UE takich jak Europol, EMCDDA oraz CEPOL, którzy omówili temat bieżących prac realizowanych przez ich podmioty.

Istotnym aspektem spotkania była aktualizacja informacji o stanie zagrożenia przestępczością narkotykową we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz krajach współpracujących. Eksperci krajowi przekazali wiele cennych informacji, które w dalszym toku implementacji Operacyjnego Planu Działań 2024-2025 będą wykorzystywane do reagowania na bieżące zagrożenia oraz negatywne trendy na europejskim rynku narkotykowym.

W czasie przedsięwzięcia omówiono również jeden z projektów o nazwie Crystal Palace, realizowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego podstawowym celem jest wsparcie działań platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne.

Kolejne Spotkanie Strategiczne platformy EMAPCT NPS/Narkotyki Syntetyczne odbędzie się jesienią 2024 roku.

-----------------------------------------

Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach ustanowionego w 2021 roku instrumentu EMPACT 2022+ (będącego kontynuacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE) jest krajem przewodniczącym implementacji priorytetu dotyczącego zagadnienia Narkotyków Syntetycznych/Nowych Substancji Psychoaktywnych, a funkcje Przewodniczącego platformy i eksperta krajowego pełnią funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji. W ramach inicjatywy realizowane są działania operacyjne z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz rozpoznawania nowych substancji psychoaktywnych.

(CBŚP/al)

Powrót na górę strony