Aktualności

Ćwiczenia zgrywające z zakresu reagowania kryzysowego „CRASH-GROM-24”

Data publikacji 11.06.2024

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Prokuraturą Krajową przeprowadziło ćwiczenia zgrywające dla Policji oraz służb i podmiotów pozapolicyjnych, w których udział wzięło blisko 250 osób.

Czterodniowe przedsięwzięcie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Założenia do ćwiczeń przewidywały stworzenie sytuacji w postaci aktu terrorystycznego z użyciem materiału wybuchowego, sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym i lądowym z dużą liczbą ofiar oraz sprawdzenie współpracy w zakresie oględzin miejsca zdarzenia masowego z podjęciem czynności ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar zgodnie z wytycznymi Interpolu oraz przepisami krajowymi. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy Policji z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Kryminalnego KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP, Biura Logistyki KGP, Biura Komunikacji Społecznej KGP, Komendy Stołecznej Policji, KWP w Białymstoku, KWP w Katowicach, KWP w Lublinie, KWP w Szczecinie, KWP we Wrocławiu, a także Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoły Policji w Pile. Z uwagi na cel przedsięwzięcia, tj. doskonalenie współdziałania z innymi służbami i podmiotami, uczestnikami szkolenia byli również przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Prokuratur Okręgowych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Zakładów Medycyny Sądowej, Akademii Sztuki Wojennej oraz Politechniki Warszawskiej.

Po oficjalnym powitaniu zebranych uczestników przez mł. insp. Iwonę Marciniak-Krawczyk, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, pełniącej funkcję Kierownika polskiego Zespołu DVI miały miejsce prelekcje, wygłoszone przez podkom. Joannę Długajczyk – zastępcę Kierownika Zespołu DVI, prokuratora Michała Przybyłowskiego z Prokuratury Krajowej oraz podinsp. dr Magdalenę Jabłońską-Milczarek – eksperta Wydziału Badań Genetycznych CLKP. Słuchaczom przybliżono czynności Zespołu DVI (Disaster Victims Identification) na miejscu zdarzenia katastrofy masowej, zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, zasady bezpieczeństwa, problematykę kontaminacji oraz aspekty oględzin miejsca wypadku lotniczego. Następnie, wybrane problemy związane z prowadzeniem postępowań przygotowawczych dotyczących zdarzeń lotniczych przedstawił prokurator Marek Kuczyński z Prokuratury Krajowej.

Podczas kolejnych dwóch dni ćwiczeń prowadzone były oględziny sektorowe oraz inne czynności procesowe na terenie poligonu wojskowego w Rembertowie, nadzorowane przez 21 prokuratorów z prokuratur okręgowych oraz wydziałów zamiejscowych PK, którzy oceniali prawidłowość i kompletność prowadzonych działań. Obok zespołów procesowych czynności prowadził zespół DVI, którego nadrzędnym celem było opisanie i zabranie zwłok z miejsca zdarzenia oraz poddanie ich dalszym oględzinom i badaniom, w tzw. tymczasowym prosektorium, zmierzające do szybkiej i skutecznej ich identyfikacji. Ostatni dzień ćwiczeń został przeznaczony na analizę sporządzonej dokumentacji, wręczenie certyfikatów uczestnikom, dyskusję oraz podsumowanie całego przedsięwzięcia z udziałem służb i podmiotów współpracujących w zakresie identyfikacji ciał ofiar katastrof.

Wśród obserwatorów ćwiczeń byli: Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokuratury Krajowej Pan Dariusz Korneluk, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Pani Beata Marczak, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Pan Daniel Lerman, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie do Spraw Wojskowych Pan Robert Pyra, Komendanci komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, Dyrektorzy biur KGP, komendanci szkół Policji i inni zaproszeni goście. Obserwatorzy z satysfakcją odnotowali gotowość służb do podjęcia szybkiej i skutecznej akcji w tak złożonej scenerii procesowej.

Niewątpliwie to czterodniowe, wielowątkowe przedsięwzięcie – zorganizowane z dużym stopniem realizmu - przyczyni się do dalszego doskonalenia procedur współdziałania na miejscu zdarzenia o skomplikowanym stanie faktycznym, a także procedur współdziałania zespołów procesowych z zespołem ds. identyfikacji ciał ofiar katastrof (DVI) i efektywnego prowadzenia czynności pod nadzorem prokuratora.
 
Tekst: CLKP
Foto: Iza Pajdała-Kusińska/BKS KGP
Film: sierż. szt. Krystian Kłeczek, Artur Orliński/ BKS KGP
Montaż: sierż. szt. Krystian Kłeczek/BKS KGP

Powrót na górę strony