Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wakacyjne zadania Policji

Data publikacji 26.07.2006

Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym na urlopach to najważniejsze zadanie Policji w trakcie trwających wakacji. Policjanci zwracają szczególną uwagę m.in. na trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. Jest więcej patroli policyjnych na dworcach, w okolicach akwenów i miejsc kąpielowcyh, a także w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych.

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
W trakcie letnich miesięcy, a szczególnie w czasie zmiany turnusów, policjanci kontrolują autokary w miejscach wyjazdów ze szczególnym uwzględnieniem trzeźwości kierujących, stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, czasu pracy kierujących oraz wymaganych dokumentów. 

Policjanci patrolując drogi:
- eliminują z ruchu nietrzeźwych kierujących,
- egzekwowują przestrzeganie ograniczenia prędkości,
- zwracają uwagę na stosowanie pasów bezpieczeństwa
- przeprowadzają kontrole autokarów przewożących podróżnych do miejsc wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Natężenie ruchu na najpopularniejszych trasach monitorują m.in. przez policyjne śmigłowce, a w sytuacjach szczególnych, ruchem kierują policjanci.

W zakresie publicznego transportu masowego:
Policjanci dbają o bezpieczeństwo podróżujących publicznymi środkami transportu. Są obecni na dworcach autobusowych, kolejowych i w pociągach pasażerskich, w których zapobiegają kradzieżom mienia, także kieszonkowym i przestępstwom rozbójniczym dokonywanym na szkodę podróżnych.

Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na na osoby nieletnie pozostające bez opieki dorosłych. Szczególnym nadzorem objęte są grupy dzieci i młodzieży udające się na obozy i kolonie.

Z natychmiastową reakcją i surowymi konsekwencjami muszą się liczyć osoby nietrzeźwe, żebrzące w sposób agresywny, zakłócające porządek publiczny oraz stwarzające realne zagrożenie dla podróżnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku
Do najbardziej popularnych miejscowości turystycznych skierowane zostały dodatkowe patrole. Zorganizowane są posterunki sezonowe. Do monitorowania miejsc wypoczynku, w tym m.in. akwenów (także "dzikich" kąpielisk) oraz górskich i leśnych szlaków wykorzystywane są helikoptery Lotnictwa Policyjnego, a także patrole konne i rowerowe. Policjanci kontrolują trzeźwość osób dbających o bezpieczeństwo wypoczywających zwłaszcza ratowników i wypożyczających sprzęt sportowo – rekreacyjny.  

Policjanci są obecni w miejscach organizowania imprez masowych i uroczystości (pikniki, festyny, koncerty, dyskoteki, kluby nocne itp.), gdzie zwracają szczególną uwagę na przypadki zakłóceń ładu i porządku publicznego, zwłaszcza przez osoby nietrzeźwe i pijące alkohol w miejscach zabronionych. Kierowcy i rowerzyści poddawani są badaniom na zawartość alkoholu i środków odurzających w organizmie.

Kontrolowane są miejsca sprzedaży alkoholu w zakresie legalności posiadanych zezwoleń, a także pod kątem dostępu do niego osób nietrzeźwych i nieletnich.

Policjanci zwalczają handel narkotykami, w szczególności w rejonie miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Monitorują środowiska osób nieletnich, głównie pod kątem występowania zjawisk psychomanipulacyjnych (sekty), prostytucji, pedofilii, pornografii dziecięcej oraz ucieczek z domów.

Policjanci współpracując z lokalnymi mediami przypominają o właściwym zabezpieczeniu mienia, także tego pozostawionego w miejscu stałego zamieszkania.

Uzupełnieniem policyjnych działań w okresie wakacji jest uruchomienie wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną "Telefonu Bezpieczeństwa" dla turystów. Zasadniczym celem funkcjonowania tego telefonu, (którego dyspozytorzy posługują się językami obcymi) jest zapewnienie dostępu do informacji turystom zagranicznym oraz możliwość szybkiego udzielenia im pomocy wprzypadku konieczności interwencji służb policyjnych.
Powrót na górę strony