Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie Porozumienia między Centrum Obsługi Projektów Europejskich a Komendą Główną Policji

Data publikacji 14.06.2024

W dniu 13 czerwca 2024 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia między Centrum Obsługi Projektów Europejskich a Komendą Główną Policji w sprawie zakresu i trybu współpracy podczas realizacji zadań w ramach międzynarodowych projektów pn. „OAP/NPS/Synthetic Drugs” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Porozumienie podpisali Pan Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich oraz Pan nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Podpisanie porozumienia związane jest z:

  • decyzją o kontynuowaniu przedsięwzięcia „EMPACT NPS/Synthetic Drugs”, w ramach którego Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (COPE MSWiA) zapewniało techniczną obsługę realizacji tego projektu w ramach Operacyjnych Planów Działań (OAP) w latach 2015-2023,
  • faktem, że projekty typu High Value Grants and Low Value Grants (tzw. granty wysokiej wartości i granty niskiej wartości) w ramach przedsięwzięcia „EMPACT NPS/Synthetic Drugs” w Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2022-2025 (EMPACT 2022+) oraz kolejnych będą realizowane przez COPE MSWiA oraz KGP,
  • podpisaniem w dniu 28 lutego 2024 r. Umowy Grantowej o nr. SYDNPS/01/2024-2025/EMPACT (POL.16572) między Europolem a COPE MSWiA dot. realizacji w latach 2024-2026 przez COPE MSWiA – we współpracy m.in. z Centralnym Biurem Śledczym Policji – projektu SYDNPS/01/2024-2025/EMPACT.

Podpisane porozumienie określa szczegółowy zakres i tryb współpracy pomiędzy COPE MSWiA a KGP podczas realizacji obecnie wdrażanych i planowanych projektów. Należy dodać, że KGP współpracowało z COPE (jako Organem Delegowanym) przy realizacji szeregu projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020. Współpraca ta będzie kontynuowana w ramach nowej edycji Funduszu na lata 2021-2027.

(Biuro Finansów KGP)

logo empact

  • Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich oraz nadinsp. dr Rafał Kochańczyk - Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas podpisywania porozumienia
  • Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich oraz nadinsp. dr Rafał Kochańczyk - Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas podpisywania porozumienia
  • Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich oraz nadinsp. dr Rafał Kochańczyk - Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas podpisywania porozumienia
Powrót na górę strony