Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczął się kurs podoficerski w garnizonie lubuskim

Data publikacji 18.06.2024

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim 48 lubuskich funkcjonariuszy rozpoczęło kurs podoficerski. Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Szkoły Policji w Pile - inspektorem doktorem Markiem Ujazdą a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim - inspektorem Jerzym Czebreszukiem szkolenia zawodowe podoficerskie oraz aspiranckie będą mogły być realizowane w lubuskiej komendzie wojewódzkiej.

We wtorek (18 czerwca) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – pierwszy kurs podoficerski. 48 policjantów z całego garnizonu lubuskiego zjawiło się rano w Gorzowie Wielkopolskim by rozpocząć zajęcia, po których ukończeniu będą oni mogli awansować na kolejne stopnie policyjne.

Realizacja kursów „na miejscu”, bez konieczności dojazdu do placówek szkoleniowych Policji jest możliwa dzięki Porozumieniu z dnia 4 czerwca 2024 roku zawartym pomiędzy Komendantem Szkoły Policji w Pile - inspektorem doktorem Markiem Ujazdą a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim - inspektorem Jerzym Czebreszukiem. Zgodnie z treścią Porozumienia policjanci z garnizonu lubuskiego będą mogli odbyć szkolenia zawodowe podoficerskie oraz aspiranckie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Funkcjonariuszy rozpoczynających pierwszy taki kurs przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektor Jerzy Czebreszuk, który życzył im powodzenia w nauce i udanego zaliczenia egzaminu końcowego. Pan komendant podkreślił, że jest to bardzo ważny kurs, ponieważ daje on możliwość poznania wielu potrzebnych w służbie zagadnień związanych z policyjnym rzemiosłem oraz jego ukończenie otwiera drogę do kolejnych awansów.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców ze Szkoły Policji w Pile oraz najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy i pracowników Lubuskiej Policji. Pierwszy kurs podoficerski zakończy się 8 lipca 2024 roku.

Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia!

 

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • słuchacze policjanci wysłuchują przemówienia inspektora Jerzego Czebreszuka
  • inspektor Jerzy Czebreszuk przemawia na sali
  • słuchacze policjanci wysłuchują przemówienia inspektora Jerzego Czebreszuka
  • policjanci stoją na sali konferencyjnej
  • słuchacze policjanci wysłuchują przemówienia inspektora Jerzego Czebreszuka
  • słuchacze policjanci wysłuchują przemówienia inspektora Jerzego Czebreszuka
  • słuchacze policjanci stoją na sali
  • słuchacze policjanci wysłuchują przemówienia inspektora Jerzego Czebreszuka
  • słuchacze policjanci wysłuchują przemówienia
Powrót na górę strony