Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Strategiczne Forum Policyjne w Wielkiej Brytanii

Przedstawiciele polskiej Policji uczestniczą w Strategicznym Forum Policyjnym w Wielkiej Brytanii. Konferencja obejmuje indywidualne spotkania biznesowe, szybki networking i dyskusje grupowe. Ponadto sesje panelowe i prezentacje skupiają się na aktualnych i ważnych do Policji tematach. Dzięki temu przedstawiciele Polski mają okazję przyjrzeć się nowatorskim rozwiązaniom, pomagającym w zarządzaniu formacją, jej wydajnością, przewidywaniu wielu działań i zarządzaniu zmianami.

Wielka Brytania, która ma jedną z najbardziej zaawansowanych służb policyjnych, w dniach 17-19 czerwca br. zorganizowała Strategiczne Forum Policyjne. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji, na czele z insp. Robertem Żółkiewskim - Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji, mają zaszczyt uczestniczyć w nim, razem z kolegami z innych państw UE. To doskonała okazja, aby na nowo zastanowić się nad kierunkami i możliwościami rozwoju, uwzględniając wsparcie ze strony nowoczesnych technologii. Sprawne i skuteczne funkcjonowanie organizacji policyjnych jest bowiem zawsze przedmiotem burzliwych rozmów, dyskusji i rozważań. Słowa strategia, współpraca, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą, odmieniane są na wszystkie przypadki, a możliwości, jakie daje korzystanie z nowych technologii wskazują kierunek dalszych działań. Technologia pojmowana jako kluczowy czynnik umożliwiający i angażujący swoich pracowników w znacznie bardziej strategiczny sposób, to podstawa dzisiejszej nowoczesnej formacji, zapewniającej bezpieczeństwo swoich obywateli.

Forum Strategii Policyjnej skupia najwybitniejszych liderów z Wielkiej Brytanii, tworząc profesjonalną platformę sieciową do wymiany pomysłów, porównywania najlepszych praktyk, omawiania alokacji zasobów, w celu ulepszenia metod działań policyjnych i szukania sposobów zapewnienia obywatelom profesjonalnych usług.

(Gabinet KGP/al)

  • mężczyzna i kobieta na tle banera "Policyjnego forum strategicznego"
  • dwie kobiety , uczestniczki forum pozujące do zdjęcia
  • troje uczestników forum na tle banera
  • dwóch mężczyzn podających sobie dłonie na tle banera "Strategicznego Forum Policyjnego"
  • mężczyzna trzymający w ręku medal pamiątkowy w etui
  • dwaj mężczyźni na tle banera
  • sala prelekcyjna z wyświetlonym slajdem oraz uczestnicy forum i stojąca przy mównicy prelegentka
  • mężczyzna -prelegent oraz widoczny ekran z wyświetlonym slajdem dotyczącym omawianych na forum treści
Powrót na górę strony