Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIV edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania

Data publikacji 19.06.2024

W dniach 12-14 czerwca 2024 r. odbyła się XIV edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z działaniem na szkodę banków i ich klientów. Organizatorem konferencji była Rada Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich, a współorganizatorem Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli komórek bezpieczeństwa banków działających w Polsce, Biura Informacji Kredytowej, firm leasingowych, Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, giełdy wymiany kryptowalut, prokuratury oraz funkcjonariuszy jednostek terenowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Akademii Policji w Szczytnie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Celem konferencji było stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z bezpieczeństwem uczestników rynku usług finansowych, w przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu przestępczości w tym obszarze.

Podczas konferencji omówiono między innymi zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa tożsamości w bankowości elektronicznej, nadużyć w obszarze leasingu, trendów w przestępczości z wykorzystaniem walut wirtualnych oraz blokady środków z transakcji przestępczych.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)

  • uczestnicy konferencji siedzą na sali słuchając prelegenta
  • Uczestnicy konferencji siedzą na sali słuchając prelegenta. Widok z tyłu sali.
  • Uczestnicy konferencji siedzą na sali słuchając prelegenta. Widok z tyłu sali.
Powrót na górę strony