Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendanci już w komplecie

Data publikacji 20.06.2024

Oficjalnie zakończył się proces formowania składu kierownictwa polskiej Policji. Dziś w obiekcie KGP przy ul. Orkana odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Czesława Mroczka i Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, podczas której nadinsp. Roman Kuster odebrał decyzję o powołaniu na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion prewencji, a insp. Tomasz Michułka na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion kryminalny.

Obydwaj oficerowie to bardzo doświadczeni policjanci z ogromnym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Co ważne, obydwaj od momentu wstąpienia do służby specjalizowali się odpowiednio w służbie prewencyjnej i kryminalnej.

NADINSPEKTOR ROMAN KUSTER

Nadinspektor Roman Kuster to funkcjonariusz z 33-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął 15 maja 1991 roku na stanowisku aplikanta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W latach 1991-2000 pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a następnie w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu.

W 1999 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i został mianowany na stopień podkomisarza Policji. 1 marca 2001 roku został Komendantem Komisariatu Policji w Komornikach, a 2 grudnia 2005 roku Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce. Od 1 sierpnia 2006 roku nadinsp. Roman Kuster ponownie pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, na stanowisku naczelnika Wydziału Konwojowego.

Przygotowanie zawodowe i wysoko oceniane umiejętności umożliwiły Panu Generałowi w 2012 roku, awans na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, a następnie Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu komórkami i jednostkami Policji stanowiło ważną przesłankę, aby powołać, ówczesnego inspektora Romana Kustera, na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, które objął w 2016 roku. Następnie, w 2017 roku otrzymał awans na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta tej jednostki. W marcu 2020 roku Panu Generałowi zostały powierzone obowiązki na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a w połowie maja tego samego roku został powołany na to stanowisko.

Wzorowa, profesjonalna służba, posiadane kwalifikacje, zaangażowanie, wysoka wiedza merytoryczna oraz dobra organizacja pracy Pana Generała spowodowały, że 27 maja 2021 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za służbę prewencyjną. W lipcu 2021 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został mianowany na stopień nadinspektora Policji.

Dziś, 20 czerwca 2024 roku nadinspektor Roman Kuster zostaje powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Pan Generał w czasie swojej służby został uhonorowany, między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant i Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę.

INSP. TOMASZ MICHUŁKA

Inspektor Tomasz Michułka służbę w Policji rozpoczął 15 lutego 1995 roku na stanowisku aplikanta Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Łódź-Górna. W 1999 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i w tym samym roku został mianowany na stopień podkomisarza Policji.

Przez blisko 19 lat swojej służby związany był z pionem kryminalnym garnizonu łódzkiego, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych, był m.in.: kierownikiem Referatu II Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, naczelnikiem Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji IV Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a także naczelnikiem tego Wydziału. Ostatnie stanowisko zajmował przez blisko 7 lat.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodowe przyniosły w lutym 2014 roku, ówczesnemu młodszemu inspektorowi Tomaszowi Michułce, powołanie na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Ogromna wiedza oraz rzetelna i profesjonalna służba umożliwiły kolejny awans – w grudniu 2015 roku powierzono inspektorowi Tomaszowi Michułce obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, a w lutym 2016 roku został powołany na Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

W grudniu 2019 roku został mianowany na Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu techniki operacyjnej oraz obserwacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W lutym 2024 roku, z uwagi na swoje doświadczenie, zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań, objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Dziś, 20 czerwca 2024 roku inspektor Tomasz Michułka zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za służbę kryminalną.

Inspektor Tomasz Michułka jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W grudniu 2019 roku uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Podczas swojej służby odznaczony został m.in. Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

NOWE WYZWANIA

Zarówno Sekretarz Stanu w MSWiA Czesław Mroczek, jak i Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń podkreślali ogromną odpowiedzialność, jaka dzisiaj spoczywa na Policji i jej kierownictwie, w związku z zagrożeniami płynącymi zza wschodniej granicy. Czesław Mroczek powiedział m.in., że dzisiejsze decyzje o powołaniu obu Panów Komendantów kończą proces formowania kadry kierowniczej polskiej Policji i teraz zajmiemy się już służbą na rzecz bezpieczeństwa. Cieszy się, że jako wiceminister może współpracować z tak doświadczonym składem dowódców i dlatego wierzy, że podołają wszystkim nowym wyzwaniom, których jest niestety coraz więcej, bo i świat nie staje się bezpieczniejszy.

Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń gratulując swoim zastępcom awansu powiedział też, że dziękuje za dotychczasową pracę lecz nie obieca, że zwolni tempo, jednak widząc zaangażowanie nie wątpi, że wspólnie poradzą sobie z postawionymi przed Policją wyzwaniami. Obydwu Panów Komendantów zna od dawna i wie, że są bardzo doświadczonymi policjantami, z którymi doskonale się rozumie.

Nadinsp. Roman Kuster, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji i insp. Tomasz Michułka, Zastępca Komendanta Głównego Policji, w krótkich wystąpieniach podziękowali za zaufanie i powołanie na najwyższe stanowiska w polskiej Policji oraz podkreślili, że chcą jak najlepiej służyć Polsce. Nadinsp. Roman Kuster podkreślił nawet, że – cytując Konfucjusza – jeśli ktoś znajdzie pracę będącą jego pasją, to nie przepracuje w życiu ani jednego dnia, i tak właśnie jest w jego przypadku, a zatem w jego podejściu do pełnionych obowiązków nie zajdą żadne zmiany.

Insp. Tomasz Michułka przypomniał, że od początku swojej służby jest związany ze służbą kryminalną i zebrane doświadczenia podczas służby w trzech różnych garnizonach pozwolą mu skutecznie wypełnić powierzoną misję. Podkreślił, że problemy we wszystkich garnizonach są podobne, ale to, co je przede wszystkim łączy, to ludzie i że Policja może polegać przede wszystkim na wspaniałych, oddanych służbie funkcjonariuszach. Służba kryminalna jest głęboko w jego sercu i zrobi wszystko, aby funkcjonowała jak najlepiej.

W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Agata Furgała, komendanci wojewódzcy Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz księża kapelani.

(BKS KGP)

zdj. Jacek Herok, Gazeta Policyjna

film: sierż. szt. Krystian Kłeczek, BKS KGP

 • Sekretarz Stanu Czesław Mroczek przyjmuje meldunek od policjanta
 • Uczestnicy uroczystości
 • Sekretarz Stanu Czesław Mroczek, komendant główny Policji i jego zastępcy
 • Sekretarz Stanu Czesław Mroczek gratuluje nadinsp. Romanowi Kusterowi
 • Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń gratuluje nadinsp. Romanowi Kusterowi, obok stoi nowy zastępca komendanta Głównego Policji
 • Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, nadinsp. Roman Kuster oraz Sekretarz Stanu Czesław Mroczek stoją naprzeciwko nowego zastępcy komendanta Głównego Policji
 • Sekretarz Stanu Czesław Mroczek gratuluje nowemu zastępcy komendanta Głównego Policji
 • Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń gratuluje nowemu zastępcy komendanta Głównego Policji
 • Sekretarz Stanu Czesław Mroczek stojąc przy mównicy przemawia do zgromadzonych uczestników uroczystości
 • Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń stojąc przy mównicy przemawia do uczestników uroczystości
 • nadinsp. Roman Kuster stojąc przy mównicy przemawia do uczestników uroczystości
 • Nowy zastępcy komendanta Głównego Policji przemawia do uczestników uroczystości stojąc przy mównicy
 • Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń podaje dłoń nadinsp. Romanowi Kusterowi, obok którego stoi nowy zastępca komendanta Głównego Policji
 • Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń podaje dłoń nowemu zastępcy komendanta Głównego Policji obok stoi nadinsp. Roman Kuster
 • Sekretarz Stanu Czesław Mroczek gratuluje nowemu zastępcy komendanta Głównego Policji obok siedzi nadinsp. Roman Kuster
Powrót na górę strony