Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne przedsięwzięcia społeczników spod znaku „Płonącej Pochodni”

Data publikacji 21.06.2024

W ciągu minionych trzech tygodni policyjny „Bieg z Pochodnią…” współorganizował i realizował trzy imprezy. Były to: „Charytatywny Piknik” w Piasecznie, „X Mazowiecki Miting Rowerowy Olimpiad Specjalnych” oraz „IX Ogólnopolski Dzień Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych”. O pikniku pisaliśmy 28 maja br. W tym komunikacie opiszemy pozostałe dwa wydarzenia.

Tradycyjny, dziesiąty już „Mazowiecki Miting Rowerowy Olimpiad Specjalnych,” odbywający się zwykle pod koniec września bądź na początku października, tym razem miał miejsce 11 czerwca. Powodem zmiany terminu są planowane prace modernizacyjne młocińskiego Parku Rekreacji i Wypoczynku, miejsca corocznej rywalizacji sportowców z Olimpiad Specjalnych. 

W zawodach wzięło udział pięćdziesięciu sportowców z dziewięciu mazowieckich klubów Olimpiad Specjalnych. Rywalizowali oni na dystansach: 250, 500, 1000 oraz 3000 m. Jak zawsze walka była bardzo zacięta i bardzo wyrównana. Zwycięzcami byli wszyscy, ponieważ każdy z nich pozostawił w pokonanym polu swoją niepełnosprawność. 

„IX Ogólnopolski Dzień Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych” odbył się 15 czerwca na sportowych obiektach warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Trwająca kilka godzin impreza będąca połączeniem rywalizacji, zabawy i nauki została przez rodziców, postronnych obserwatorów, jak i samych sportowców, oceniona jako bardzo udana zarówno pod względem organizacyjnym, sportowym, jak i edukacyjnym.

Miała ona za zadanie m.in. zapoznać, mających od 6. do 12. lat, sportowców z zasadami przechodzenia przez jezdnię po pasach dla pieszych, jak i podstawowymi regułami poruszania się po drogach publicznych. Zajęli się tym wykładowcy z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, którzy zaprezentowali profesjonalny sposób prowadzenia tego instruktażu, duże wyczucie oraz wielką empatię, co w zajęciach z osobami niepełnosprawnymi ma duże znaczenie.

Godnym odnotowania jest fakt, iż młodych sportowców odwiedziła Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser–Duda, Honorowa Patronka Olimpiad Specjalnych, która odbyła z nimi długi spacer po „Bielańskim lasku”. Opuszczając gościnne progi UKSW Pani Prezydentowa wręczyła każdemu z uczestników plecak z prezentami. 
      
Oczywiście i tym razem nie zabrakło, uwielbianego przez wszystkich, insp. Sowy, pluszaka symbolizującego Centrum Szkolenia Policji, do którego każdy mógł się przytulić i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy ci, którzy tego nie zrobili będą musieli poczekać rok na kolejną okazję.

Przewodniczący Komisji ds. Olimpiad Specjalnych - „Bieg z Pochodnią Strzegacych Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych” ZW NSZZP KSP

mł. insp. w st. spocz. Jacek Hachulski

 • policjanci i maskotka sowa na stoisku
 • zawodnicy
 • dzieci niosą flagę z napisem olimpiady specjalne
 • dziecko jedzie na rowerze
 • zdjęcie grupowe
 • chłopcy idą ubrani w pluszowy radiowóz
 • pani prezydentowa przybija piątkę dziecku
 • chłopiec pozuje z maskotką sową
 • sala sportowa i na niej biegają dzieci
 • zdjęcie grupowe
 • zdjęcie dzieci z maskotką
 • zdjęcie z maskotką
Powrót na górę strony