Aktualności

137 posiedzenie Zarządu Europolu

Data publikacji 21.06.2024

W dniach 18 – 19 czerwca 2024 roku w Brukseli, w związku z kończącą się Prezydencją Belgii, odbyło się 137 posiedzenie Zarządu Europolu, podczas którego polskiej delegacji przewodniczył insp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji. Z dniem 28 kwietnia br. Komendant został zatwierdzony jako Członek Zarządu Europolu, a na jego zastępcę wyznaczono mł. insp. Ireneusza Sieńko – Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Polskiej delegacji towarzyszyła mł. insp. Marta Łukasiewicz – Naczelnik Wydziału Współpracy Strategicznej BMWP KGP.

Zarząd Europolu to gremium, które wytycza kierunki działania Europolu oraz nadzoruje realizację wyznaczonych zadań strategicznych, a w jego skład wchodzą przedstawiciele organów ścigania wszystkich Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej.

Podczas czerwcowego posiedzenia omawiano sprawy związane z bieżącą i przyszłą działalnością Europolu, a także budżetem, dokumentami programowymi, sprawozdaniami z działalności Agencji, ochroną danych, audytem wewnętrznym. Ponadto punktem agendy było również omówienie opracowanego przez Europolu, na podstawie wkładów z Państw Członkowskich, raportu „Rozszyfrowanie najgroźniejszych siatek przestępczych w UE”.

Ostatnim tematem dyskusji, niemniej jednak bardzo ważnym dla Polski z punktu widzenia zbliżającego się Przewodnictwa w Radzie UE, było omówienie sytuacji prawnej Danii w związku z jej statusem obserwatora w ramach współpracy z Europolem, w kontekście wywiązywania się zadań w ramach TRIO Prezydencji, tj. Polski – Danii – Cypru.

Przedmiotowe posiedzenie było bardzo dobrą okazją do nieformalnych spotkań insp. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji m.in. z przedstawicielami ścisłego kierownictwa Europolu, w tym panią Catherine De Bolle, Dyrektor Wykonawczą Europolu oraz jej zastępcami, tj. panem Jean-Philippe Lecouffe oraz panem Jürgen Ebner, jak również szefami Policji innych państw członkowskich.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony