Aktualności

Przyszłość a Ty

Data publikacji 04.07.2024

Twórcza edukacja młodzieży z tematyki różnego rodzaju zagrożeń – w tym uzależnienia od niezwykle groźnego fentanylu – to jedno z zadań Policji, bo jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć. Z inicjatywy Gabinetu Komendanta Głównego Policji rozpoczęto więc prace nad ponownym uruchomieniem programu „Profilaktyka a Ty”, realizowanego kilka lat temu przez Policję, który w nowej odsłonie ma nazwę „Przyszłość a Ty”.

13 czerwca br. w budynku Komendy Głównej Policji zainaugurowany został trzeci etap programu PaT pod nową nazwą „Przyszłość a Ty”. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, a także przedstawiciele m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka, Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz jednostek Policji i sądownictwa.

Program, prowadzony metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej, może stanowić istotne wsparcie instytucji państwowych i samorządowych, które w ramach swoich ustawowych zadań podejmują działania edukacyjne, wychowawcze oraz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień adresowane do młodzieży w wieku szkolnym. Istotne mogą być też działania adresowane do rodziców i osób dorosłych zaangażowanych w proces wychowawczy młodego pokolenia.

Podczas spotkania inauguracyjnego Komendant Główny Policji zwrócił uwagę na wyzwania, z jakimi borykają się dzisiaj młodzi ludzie. Problemy z uzależnieniami, funkcjonowaniem w świecie wirtualnym i komunikacją w świecie realnym. Odniósł się również do wypracowanych przez Policję wspólnie z instytucjami samorządowymi narzędzi profilaktycznych, które przez wiele lat rozwijały się i funkcjonowały w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Zapraszając uczestników spotkania do dyskusji, komendant podkreślił wagę szeroko rozumianej współpracy międzyinstytucjonalnej:

- Dzisiaj powinniśmy odpowiedzieć sobie na wiele pytań i chciałbym tę dyskusję rozpocząć wspólnie z Państwem. W jakim kierunku idziemy? Jak możemy pomóc młodym ludziom? Jako Policja wiemy, jak zwalczać przestępczość, ale jak zauważać problemy młodzieży? Chciałbym, żeby to była wspólna praca. Na samym początku rozpoczęliśmy rozmowy z Rzecznikiem Praw Dziecka, bo wiemy, że to, co wzmacnia każde społeczeństwo to jest młodzież, czyli nasza przyszłość i jeżeli dzisiaj nie podamy im pomocnej ręki we właściwy sposób, to przy obecnej demografii, będziemy mieli ogromny problem.

Głośna ostatnio sprawa uzależnienia młodych ludzi od fentanylu to kolejny powód, by prócz pracy wykrywczej prowadzić intensywne działania edukacyjne. Stale rosnące zagrożenia dzieci i młodzieży w obszarach przemocy rówieśniczej, hejtu, cyberprzemocy, zachowań ryzykownych, a w tym sięgania po środki odurzające i psychoaktywne, wymagają współpracy różnych środowisk i szybkiego podejmowania decyzji.

Do współpracy przy realizacji programu PaT zaproszony został Społeczny Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. edukacji na rzecz bezpieczeństwa Grzegorz Jach, twórca poprzednich edycji programu, od lat prowadzący tego typu działalność. Do końca 2024 roku powstanie specjalny zespół, nad którym nadzór sprawuje Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji i którego zadaniem będzie koordynacja działań programu PaT przy wiodącej roli Komendy Głównej Policji.

Zdjęcia: Krzysztof Chrzanowski - Gazeta Policyjna

(BKS KGP)

  • Grupa młodzieży na scenie, na widowni siedzą policjanci i inni goście spotkania
  • Grzegorz Jach
  • Grupa młodzieży na scenie, na widowni siedzą policjanci i inni goście spotkania. Do młodzieży przemawia komendant główny Policji.
  • Grupa młodzieży na scenie, na widowni siedzą policjanci i inni goście spotkania. Komendant główny Policji rozdaje młodzieży drobne upominki.
  • Grupa młodzieży na scenie. Komendant główny Policji podaje rękę chłopcu.
  • Grupa młodzieży na scenie z Komendantem głównym Policji
  • Komendant Główny Policji przemawia do zgromadzonych na widowni gości siedząc na ławce ustawionej na scenie
  • Komendant Główny Policji przemawia do zgromadzonych na widowni gości siedząc na ławce ustawionej na scenie
  • logo PaT - Przyszłość a Ty
Powrót na górę strony