Aktualności

Pierwsze regionalne działania PaT podejmuje Wielkopolska!

Data publikacji 11.07.2024

W Poznaniu 10 lipca br. miała miejsce pierwsza w kraju narada w sprawie realizacji działań w ogólnopolskim programie PaT, która była odpowiedzią na zaproszenie Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia do wznowienia programu edukacyjno-profilaktycznego pod nową nazwą „Przyszłość a Ty”.

Po uroczystej inauguracji w Warszawie 13 czerwca br. PaTowicze rozpoczynają pierwsze działania w trzeciej odsłonie programu pod nową nazwą „Przyszłość a Ty”. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu była gospodarzem pierwszej w kraju narady dotyczącej organizacji XI ogólnopolskiego oraz V Powiatowego Przystanku PaT, który został zaplanowany w dniach 25 – 27 kwietnia 2025 roku w Szamotułach. Osobliwą inicjatywą w tym projekcie jest rozważenie możliwości zaproszenia obserwatorów z Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN w ramach Polskiej Prezydencji w UE, która przypada na pierwsze półrocze 2025 roku.

Uczestnicy spotkania reprezentowali:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

- Sąd Rejonowy w Szamotułach

- Starostwo Powiatowe w Szamotułach

- Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

- Komendę Powiatową Policji w Szamotułach

Gości podejmował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, a spotkanie poprowadził Społeczny Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji Grzegorz Jach.

Komendant zwrócił uwagę na intensywność wspólnych działań profilaktycznych realizowanych przez samorządy, instytucje edukacyjne oraz organizacje pozarządowe. Podkreślił konieczność rozpoznawania nowych zagrożeń, które przenikają do środowisk młodych ludzi skłonnych do eksperymentowania, czego przykładem może być w ostatnim czasie proceder przestępczy dotyczący rozpowszechniania fentanylu. Równolegle z działaniami wykrywczymi prowadzonymi przez Policję niezbędna jest także edukacja dzieci i młodzieży, która sięga do atrakcyjnych metod przekazu. Odpowiedzią na to oczekiwanie jest m.in. prowadzony metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej program „Przyszłość a Ty” promujący modę na życie wolne od przemocy i uzależnień.

Grzegorz Jach, odnosząc się z uznaniem do władz samorządowych, pedagogów, wychowawców, artystów oraz kuratorów sądowych w Szamotułch podziękował za wszystkie inicjatywy lokalne prowadzone przez ostatnie lata mimo braku centralnego zarządzania programem „Profilaktyka a Ty” oraz uznał, iż powrót do organizacji XI ogólnopolskiego Przystanku PaT właśnie Szamotułach jest wyróżnieniem tego miasta i powiatu.

Piotr Michalak Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły wraz z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami powiatowych i miejskich instytucji potwierdził gotowość miasta do przyjęcia wiosną przyszłego roku tysiąca PaTowiczów z całego kraju. Temat zgłoszeń do uczestnictwa w XI ogólnopolskim Przystanku PaT pozostaje na etapie dyskusji i wypracowania wspólnego stanowiska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu z uwzględnieniem w pierwszej kolejności młodzieży z Wielkopolski.

Podczas narady uzgodniono kolejne etapy przygotowania tego przedsięwzięcia z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Na zakończenie spotkania insp. Sławomir Piekut zaproponował wybór Rzecznika Prasowego Akcji, którym została Agnieszka Nowaczyk z Sądu Rejonowego w Szamotułach.

(KWP w Poznaniu)

Zdjęcia: podkom. Rafał Rutkowski

  • Logo PaT
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
Powrót na górę strony