Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przestępcy stracą swoje majątki

Data publikacji 31.07.2006

Do tej pory było tak: przestępca dorabiał się nielegalnie fortuny. Jeśli trafiał do więzienia to zazwyczaj wychodził na wolność jako bogaty człowiek. W innych przypadkach kontrole prowadzone przez urzędy skarbowe były zbyt powierzchowne. Inaczej mówiąc, przestępczość popłacała. - To koniec takiego stanu rzeczy – zapowiada stanowczo szef polskiej policji.

Generał Marek Bieńkowski wydał polecenie wszystkim komendantom wojewódzkim, by sporządzili listę przestępców zamieszanych w duże afery gospodarcze i którzy w sposób nielegalny dorobili się fortuny. Taka lista, licząca 136 nazwisk, trafiła właśnie za pośrednictwem Komendy Głównej Policji do Ministerstwa Finansów. Tam zostanie dokładnie przeanalizowana przez dyrektora kontroli skarbowej.

- Są trzy rodzaje przestępców, którzy nielegalnie dorobili się fortuny – mówi gen. Bieńkowski. – To ci, którzy już siedzą, nowi przestępcy, u których kontrole doprowadzą do przedstawienia zarzutów i ci, którzy byli kontrolowani zbyt powierzchownie. Jeśli z naszych materiałów wynika, że powinni być zbadani dokładniej – tym razem się nie wywiną. I nie pomoże tu przepisanie bogactwa na rodzinę, czy osoby trzecie.

Kontrola majątków przestępców jest możliwa dzięki współpracy ścisłego kierownictwa MSWiA oraz resortu finansów.

Powrót na górę strony