Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętamy o tych, którzy zginęli na służbie

Data publikacji 25.07.2008

W komendzie głównej rozpoczęły się centralne obchody Święta Policji. O godzinie 11 odbyły się uroczystości poświęcone pamięci poległych i pomordowanych policjantów. Oddano hołd i cześć tym, którzy ponieśli najwyższą ofiarę. Uczczono pamięć tych, którzy zginęli ratując życie innych. Do Księgi Pamięci wpisano nazwiska sześciu poległych na służbie funkcjonariuszy. Wyrazy współczucia ich rodzinom przekazali między innymi gen. Adam Rapacki i nadinsp. Andrzej Matejuk.

W sali generalskiej z przedstawicielami rodzin funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie, spotkał się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji gen. Adam Rapacki, komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk, kierownictwo KGP, dyrektorzy biur KGP oraz zaproszeni goście. W ten sposób uczczono pamięć stróżów prawa, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, ponieśli najwyższą ofiarę – stracili własne życie. Zginęli w różnych okolicznościach: zatrzymując niebezpiecznych przestępców, podczas interwencji, w wypadkach drogowych. Jak powiedział komendant główny Policji, ryzyko utraty życia jest na stałe wpisane w pracę policjanta. Wstępując do służby składają oni przysięgę, że będą służyć wiernie Narodowi (...) nawet z narażeniem życia. Podinsp. Rafał Trubiłowicz, sierż. sztab. Stanisław Kasper, sierż. Zdzisław Karczewski, sierż. Damian Berka, sierż. Mariusz Bassa i st. post. Dariusz Ziembowski wypełnili słowa roty do końca. "Ci policjanci nie zginęli jednak na darmo. Na zawsze pozostaną na kartach historii polskiej Policji. Na zawsze pozostaną również w naszej pamięci" – powiedział komendant Matejuk.

Potem nastąpiło wpięcie Kart Pamięci poległych policjantów do Księgi Pamięci. Karty te oraz kopie rozkazów personalnych komendanta głównego Policji otrzymali przedstawiciele rodzin policjantów wpisanych do Księgi oraz reprezentanci jednostek, w których pełnili oni służbę. Głos zabrał następnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przekazał rodzinom zmarłych funkcjonariuszy wyrazy współczucia. Zapewnił również, że ich poświęcenie nie poszło na marne. "Pamięć o nich pozostanie wiecznie żywa" – powiedział gen. Rapacki.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci. W ten sposób uczczono pamięć tych, którzy na służbie zginęli z rąk przestępców. Kwiaty złożyli przedstawiciele polskiej Policji oraz rodzin poległych funkcjonariuszy. Naczelny kapelan Policji, ks. prałat płk. Sławomir Żarski, odmówił modlitwę w ich intencji.
Polegli policjanci
Księga Pamięci

Ostatnim etapem uroczystości było złożenie wieńców przed Obeliskiem "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska". Hołd funkcjonariuszom oddali m. in. przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, duszpasterstwa Policji, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939, Federacji Rodzin Katyńskich oraz reprezentanci stowarzyszeń emerytów i rencistów policyjnych.

Po zakończeniu uroczystości komendant główny Policji spotkał się z rodzinami funkcjonariuszy, których nazwiska wpisano w tym roku do Księgi Pamięci.

Powrót na górę strony