Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczniej w wakacje i w roku szkolnym

Data publikacji 01.09.2008

Wakacje to dla policjantów czas przede wszystkim wzmożonych kontroli drogowych i wielu innych działań mających zwiększyć bezpieczeństwo na dogach. Ze wstępnych danych Policji wynika, że w tym roku były one bezpieczniejsze niż w roku ubiegłym. Na drogach zdarzyło się mniej wypadków, w których zginęło i zostało rannych mniej osób. Policjanci natomiast zatrzymali więcej nietrzeźwych kierujących. Dziś ruszyła kolejna policyjna akcja - "Bezpieczna droga do szkoły". W jej ramach przed szkołami pojawią się patrole policyjne. Policjanci będą karać kierowców, którzy łamią przepisy, a najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego będą tłumaczyć jak bezpiecznie zachować się na drodze.

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie to głownie przyczyny wypadków drogowych. Niemniej jednak w tym roku policjanci odnotowali o blisko 400 wypadków mniej niż w okresie wakacyjnym w roku ubiegłym. O blisko 200 było również mniej ofiar śmiertelnych i 445 osób mniej zostało rannych w tych wypadkach drogowych. Natomiast policjanci zatrzymali ponad 1 300 nietrzeźwych kierujących więcej niż w ubiegłoroczne wakacje.

Wakacje (lipiec-sierpień)
 

  VII- VIII 2007 VII- VIII 2008
WYPADKI 8 937 8 549
ZABICI 1 052 864
RANNI 11 826 11 381
UJAWNIENI KIERUJACY POD WPŁYWEM ALKOHOLU 30 078 31 380


* dane za sierpień są danymi wstępnymi z bazy KSIP

Wśród sprawców wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym bardzo duży udział stanowili młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat, a około 10% ofiar śmiertelnych w wypadkach stanowili motocykliści.

W okresie wakacyjnym policjanci podejmowali różnego rodzaju akcje na rzecz bezpieczeństwa na drogach, brali również udział w kampaniach organizowanych przez inne podmioty. Wśród tych akacji można wymienić m.in.:
Działania "Bus" - Policjanci ruchu drogowego dokonywali kontroli stanu technicznego autokarów oraz badań stanu trzeźwości kierujących wiozących dzieci i młodzież na wypoczynek.

Kampania "Rowerem bezpiecznie do celu" - Biuro Ruchu Drogowego KGP wraz z MSWiA, KRBRD zainicjowało kampanię ukierunkowaną na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się na rowerach. Inauguracja kampanii odbyła się 1 czerwca b.r. w Warszawie na Polu Mokotowskim, gdzie w miasteczku ruchu drogowego można było zdać egzamin na kartę rowerową. MSWiA ogłosiło konkurs na najlepszy projekt miasteczka ruchu drogowego.

Kampania "Dojedź motocyklem do końca wakacji" - W okresie wakacji zdarzenia z udziałem motocyklistów stanowią istotny odsetek wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Harley-Davidson zainicjowało działania ukierunkowane na bezpieczeństwo motocyklistów. Inauguracja kampanii miała miejsce w CSP w Legionowie, gdzie z policyjnymi instruktorami jazdy na motocyklu można było wymienić spostrzeżenia i uwagi na temat bezpiecznej jazdy na motocyklu oraz sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód.

Udział w kampanii PKP PLK S.A. ,"Bezpieczny Przejazd – Zatrzymaj się i żyj!" - Policja kolejny rok z rzędu brała udział w ogólnopolskiej kampanii organizowanej przy udziale PKP PLK S.A., mającej na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych, do których dochodzi na przejazdach kolejowych. Miejsca te znajdowały się w obszarze nadzoru sprawowanego przez Policję. Działania oprócz charakteru kontrolnego miały wymiar edukacyjno-informacyjny.


Wakacje jednak dobiegły końca, ale policjanci nadal ze wzmożoną siłą dbają o bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w okolicach szkół, ponieważ rozpoczął się właśnie rok szkolny. Od dzisiaj do 12 września br. potrwa ogólnopolska akcja "Bezpieczna droga do szkoły". Przed szkołami pojawią się policyjne patrole by zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Funkcjonariusze będą karać kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, przede wszystkim w okolicach szkół. Policjanci będą też informować dzieci i młodzież o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach. W wielu szkołach przygotowano pogadanki na ten temat.

Policjanci ruchu drogowego dokonają przeglądu dróg i ulic w rejonach placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem właściwego oznakowania oraz sprawności urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. Wnioski z lustracji zostaną przekazane właściwym zarządcom dróg celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W okresie pierwszych dni nowego roku szkolnego policjanci będą sprawować nadzór przy szkołach usytuowanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych pod kątem przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego - zarówno kierujących jak też pieszych i rowerzystów, obowiązujących przepisów prawa.

W miejscowościach, w których autobusy dowożą dzieci do szkoły, prowadzone będą kontrole autobusów pod kątem stanu technicznego oraz prawidłowości oznakowania.

Z nauczycielami, rodzicami i uczniami, szczególnie klas pierwszych szkół podstawowych prowadzone będą spotkania, na temat zagrożeń w ruchu drogowym.
 

Zdjęcia z inauguracji akcji "Bezpieczna droga do szkoły" i podsumowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wakacji.


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 6.99 MB)

Powrót na górę strony