Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Kocham. Nie biję"

Data publikacji 03.09.2008

Dziś rusza kampania "Kocham. Nie biję". Jej współorganizatorami są Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji "KCK", MSWiA oraz Policja. Kampania ma przeciwdziałać przemocy w rodzinie i ograniczać jej skutki. Ma również zwiększyć społeczną wrażliwość na wszelkie przejawy przemocy. Pozytywny przekaz, który zapewnią bilbordy i spoty telewizyjne przedstawiające znane osoby z dziećmi, ma promować obraz współczesnej rodziny wolnej od przemocy. O godzinie 12 w komendzie stołecznej rozpoczęła się konferencja inaugurująca to przedsięwzięcie.

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie jej skutków, poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ukierunkowane na profilaktykę tego zjawiska. Realizacji tak sformułowanych celów ma sprzyjać podnoszenie społecznej wrażliwości na wszelkie przejawy przemocy pojawiającej się w najbliższym otoczeniu, a także promowanie wartości rodzinnych i obrazu współczesnej rodziny wolnej od przemocy.

W inicjatywę, oprócz instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowej i mediów włączą się również przedstawiciele świata kultury, którzy w spotach telewizyjnych swoim wizerunkiem popierać będą założenia kampanii służącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto, jeden z planowanych elementów przedsięwzięcia stanowić będzie uruchomienie infolinii dla ofiar przemocy o numerze 0 801 109 801, która będzie obsługiwana przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.

Przemoc w rodzinie

Analiza statystyk prowadzona w ramach prób określenia rozmiaru zjawiska przemocy domowej pozwala zaobserwować, iż na przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo się nasila. Dane przedstawiające liczbę interwencji związanych bezpośrednio z zaistnieniem przemocy domowej podjętych przez policjantów pokazują bowiem, że liczba ta niemal z roku na rok wzrasta. W okresie ostatnich 5 lat wynosiła odpowiednio w liczbach bezwzględnych: 2003r. – 85.512, 2004r. – 92.495, 2005r. – 96.773, 2006r. – 96.099, 2007r. - 81.403, natomiast w pierwszym półroczu 2008 roku – już 42.607. Dodać należy, że udział procentowy interwencji dotyczących stricte przemocy w rodzinie w ogólnej liczbie interwencji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy na przestrzeni każdego roku, wynosi w kolejnych latach: 2003 – 14%, 2004 – 15%, 2005 – 16%, 2006 – 15%, 2007 – 11% i w pierwszym półroczu 2008 roku również 11%.

Konferencja inaugurująca kampanię odbyła się dziś w białej sali komendy stołecznej Policji. Wzięli w niej udział: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Komendant Główny Policji generalny inspektor Andrzej Matejuk, przedstawiciele ministerstw: Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka i osoby znane, które wspierają kampanię: Beata Chmielowska – Olech, Maciej Kurzajewski i Superniania Dorota Zawadzka.

Zobacz także rady dla policjantów w nowym poradniku dla dzielnicowych "Przemoc w rodzinie"

Kochamniebije.pl


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 2.32 MB)

Powrót na górę strony