Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisali zgodę na przeszczep organów

Data publikacji 02.09.2008

Osiemdziesięciu policjantów ze służby kandydackiej z Poznania podpisało oświadczenia wyrażające zgodę na przekazanie po śmierci ich organów do transplantacji. Decyzję podjęli po wizycie w stacji krwiodawstwa, gdzie kilku z nich oddało krew dla rannego w wypadku kolegi. Ten krok dał przykład innym funkcjonariuszom. Gotowość podpisania takiego dokumentu deklarują już inni policjanci.

Funkcjonariusze pełniący służbę kandydacką w oddziale prewencji w Poznaniu zareagowali natychmiast, kiedy okazało się, że ich ranny w wypadku kolega potrzebuje krwi. Kilku z nich od razu zgłosiło się do regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Czekając na zabieg policjanci przeglądali ulotki dotyczące transplantacji organów i szpiku kostnego w celu ratowania życia ludzkiego. Zabrali z sobą „Oświadczenie woli” informujące o zgodzie na oddanie w krytycznym momencie swoich organów do przeszczepu. Po spotkaniu i rozmowach w siedzibie oddziału prewencji kilkudziesięciu młodych funkcjonariuszy zdecydowało się podpisać taki dokument.

Polskie prawo przewiduje tak zwaną zgodę domniemaną, która umożliwia pobieranie po śmierci narządów i komórek do transplantacji bez czyjejkolwiek zgody. Przyjęta jest jednak praktyka, że lekarze pytają rodzinę o zgodę na pobranie organów. Z różnych względów uzyskanie akceptacji nie zawsze jest łatwe, czy możliwe. Od 2003 roku rozwija się akcja upowszechniania wiedzy na temat transplantologii oraz idei „oświadczenia woli”. Poznańscy funkcjonariusze dali dobry przykład. Chęć podpisania takiego dokumentu deklarują już inni policjanci.

Powrót na górę strony