Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja daktyloskopijna

Data publikacji 03.09.2008

Wczoraj w Zakopanem rozpoczęła się międzynarodowa konferencja daktyloskopijna "Zarządzanie kompetencjami eksperta daktyloskopii". Biorą w niej udział polscy i zagraniczni eksperci z zakresu daktyloskopii, zarządzania oraz osoby ze świata nauki zajmujący się na co dzień kryminalistyką. Podczas odczytów prelegenci zaprezentują między innymi prace badawcze dotyczące wdrażania nowych technik pomocnych przy ujawnianiu i zabezpieczaniu linii papilarnych.

W gronie komitetu naukowego konferencji znaleźli się: prof. nzw. dr hab. Jarosław Kardas z Akademii Podlaskiej, dr Beata Romańska - Szaruga (Akademia Podlaska), dr Jarosław Moszczyński (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski) oraz przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji – podinsp. Paweł Rybicki (Dyrektor CLK KGP), insp. Marek Pękała (Zastępca CLK KGP) i nadkom. dr Mirosław Rosak (Pełnomocnik Dyrektora CLK KGP ds. Zarządzania Jakością). Wśród prelegentów są pracownicy naukowi polskich uczelni oraz policyjni eksperci zajmujący się na co dzień daktyloskopią.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był m.in. kwestiom doboru kandydatów na ekspertów daktyloskopii w Policji, zarządzania kompetencjami ekspertów daktyloskopii i zarządzania jakością w codziennej pracy eksperta daktyloskopii. Omówiono także rozwój projektów badawczych związanych z wdrażaniem nowych metod i technik wykorzystywanych przez ekspertów daktyloskopii oraz zasady współpracy międzynarodowej w tym zakresie. W programie przewidziano również wystąpienia gości zagranicznych, którzy zaprezentują, w jaki sposób funkcjonuje system daktyloskopowania w krajach, które reprezentują.

Konferencja potrwa do piątku.

Powrót na górę strony