Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Atak terrorystyczny - ćwiczenia

Data publikacji 12.09.2008

"Basen 2008" - pod takim kryptonimem na terenie krytej pływalni i jednej ze szkół gimnazjalnych w Sandomierzu przeprowadzone zostały dzisiaj ćwiczenia dowódczo-sztabowe, w których uczestniczyli między innymi sandomierscy policjanci. Tematem ćwiczeń było przeciwdziałanie zagrożeniu atakiem terrorystycznym na obiekty użyteczności publicznej.

W szybie windy pływalni grupa mężczyzn podkłada ładunek wybuchowy. Chwilę później w magazynie środków chemicznych ci sami mężczyźni wlewają do kanalizacji kwas siarkowy. Zostają jednak zauważeni przez pracownika pływalni, który szybko informuje Policję o podejrzanych osobach w budynku. Terroryści słysząc sygnały zbliżającego się radiowozu podejmują próbę ucieczki. Szybka reakcja policjantów doprowadza do zatrzymania jednego z nich. Dwaj pozostali przedostają się - do budynku pobliskiej szkoły, w której uczy się blisko 500 uczniów. Mężczyźni biorą zakładnika i barykadują się wraz z nim w pomieszczeniu na parterze. W tym samym czasie niestety dochodzi do wybuchu podłożonych na terenie pływalni ładunków wybuchowych. Powstaje pożar. Są ranni... - tak mniej więcej przedstawiał się scenariusz dzisiejszych ćwiczeń, które mają na celu wypracować jeszcze lepszą współpracę i zgranie wszystkich służb oraz podmiotów ratowniczych w przypadku prawdziwego ataku terrorystycznego.

Wspólne działania Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego oraz innych podmiotów pokazują, że tego rodzaju ćwiczenia są potrzebne ponieważ pozwalają one doskonalić umiejętności szybkiej oceny powstałej sytuacji i wypracować trafne decyzje. Dzięki takim wspólnym ćwiczeniom sprawnie i szybko wszystkie służby mogą wykorzystać siły i środki będące w dyspozycji, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Powrót na górę strony