Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste przekazanie nowej komendy

Data publikacji 14.09.2008

W Przysusze odbyła się uroczystość przekazania wyremontowanego budynku komendy powiatowej Policji. Wzięli w niej udział m.in. Dyrektor Departamentu Finansów MSWiA Władysław Budzeń, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki insp. Igor Parfieniuk wraz z zastępcami oraz władze samorządowe.

Prace remontowe budynku prowadzone były od 2004 r. do września 2008 r. Inwestycja obejmowała wybudowanie zachodniego skrzydła oraz gruntowny remont i przebudowę starej części budynku. Prace wykonała jedna z radomskich firm budowlanych. Wymieniono stare stropy, pokrycie dachu. Kapitalny remont zrobiono w pomieszczeniach, gdzie kiedyś urzędował komendant, pracowały sekcje techników kryminalnych, czy urzędowali dzielnicowi. Odnowione zostały ściany, położono nowe instalacje.

Remont kosztował około 1 mln złotych. Prace finansowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Przysusze oraz Urząd Gminy i Miasta w Przysusze które na remont przekazały po 300 tys. zł. Pozostałe koszty sfinansowała komenda wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

W uroczystości otwarcia nowej Komendy która rozpoczęła się od mszy świętej w miejscowym kościele, udział wzięli między innymi: Dyrektor Departamentu Finansów MSWiA Władysław Budzeń, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki insp. Igor Parfieniuk wraz z zastępcami, Dyrektor Biura Logistyki KGP podinsp. Tomasz Kowalczyk, Dyrektor Biura Finansów KGP Eliza Wójcik, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Dariusz Działo, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Mirosław Schossler, ks biskup Edward Materski, Kapelan mazowieckiej Policji ks. Mirosław Dragiel oraz władze samorządowe.

Po zakończonej mszy świętej uczestnicy uroczystości na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną KSP, Sztandarem Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej i Kompanią Honorową wystawioną przez SPPP Radom, przemaszerowali ulicami miasta na plac przed budynek nowej siedziby Komendy. Po ceremonii powitania wystąpił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński który na ręce z-ca Komendanta Powiatowego Policji kom. Jarosława Popczyńskiego przekazał kluczyki od nowego radiowozu przywiezionego przez niego specjalnie na tę uroczystość. Natomiast Komendant Powiatowy Policji w Przysusze kom. Wojciech Brant podziękował tym wszystkim którzy przyczynili się do tego aby w uroczysty sposób policjanci Komendy Powiatowej Policji w Przysusze rozpoczęli służbę w odnowionym i nowym budynku.

Powrót na górę strony