Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dziś (23.03.05) w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się kolejne spotkanie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji.

W spotkaniu wzięli udział Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder, insp. Krzysztof Starańczak, insp. Mariusz Róg, podinsp. Małgorzata Chmielewska oraz zaproszeni członkowie rady.

Dziś (23.03.05) w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się kolejne spotkanie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji. Głównym tematem spotkania była Strategia Policji na lata 2005 – 2010 rok, a w niej prezentacja i omówienie programów operacyjnych.

Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder zwrócił szczególną uwagę na poprawę skuteczności służb kryminalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zwalczania przestępczości przy jednoczesnym właściwym wykorzystaniu zasobów ludzkich i innych zasobów. Mówiąc o zasobach ludzkich odniósł się do systemu przyjęć do policji, nowych systemów szkolenia i „jasnej” ścieżki rozwoju i awansu zawodowego. Wyjaśniając kwestię innych zasobów zwrócił uwagę na nowe komórki organizacyjne takie jak „Archiwum X” (wydziały zajmujące się sprawami nierozwiązanymi od wielu lat), Wydział Wywiadu Kryminalnego, czy zwalczanie korupcji oraz zwiększenie zakresu posiadanych baz danych.

Członkowie Rady Konsultacyjnej w trakcie dyskusji poruszyli kilka istotnych kwestii które są niezbędne do realizacji planów zawartych w strategii takich jak:
-tak współpracować z samorządami aby nie dać się skorumpować,
- zsynchronizowanie strategii z narodowym planem rozwoju na lata 2007-2013,
- przeniesieniem kompetencji na niższy poziom zarządzania.

Podsumowując spotkanie Komendant podziękował rozmówcom za cenne uwagi i stwierdził, że będą one wzięte pod uwagę przy korygowaniu strategii Policji na lata 2005-2010

Powrót na górę strony