Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta oficerów łącznikowych polskiej Policji

Data publikacji 16.09.2008

W Komendzie Głównej Policji miała miejsce narada kierownictwa KGP z oficerami łącznikowymi Policji, którzy na co dzień realizują zadania poza granicami Polski oraz z oficerami kontaktowymi usytuowanymi na poziomie komend wojewódzkich Policji.

Narada odbyła się 08 września br. Jej przedmiotem było omówienie instytucji oficera kontaktowego w świetle wytycznych nr 2 Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania oficerów kontaktowych do spraw wymiany międzynarodowych informacji kryminalnych oraz bieżąca współpraca z oficerami łącznikowymi Policji w procesie wymiany informacji kryminalnych.

Było to pierwsze spotkanie oficerów kontaktowych z oficerami łącznikowymi Policji od momentu utworzenia instytucji oficera kontaktowego w maju 2007 roku.
 

Powrót na górę strony