Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie zawodowe w WSPol w Szczytnie

Data publikacji 16.09.2008

Z inicjatywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w dniach 09-12 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, miała miejsce trzecia edycja szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oficerów łącznikowych Policji.

W szkoleniu doskonalącym wzięli udział oficerowie łącznikowi Policji, na co dzień realizujący zadania poza granicami kraju.

Przedmiotem szkolenia były m. in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem polskich placówek dyplomatycznych na świecie oraz aktualne i przewidywane tendencje rozwoju międzynarodowej przestępczości zorganizowanej postrzegane z pozycji centrali w kraju. W trakcie doskonalenia omawiano także plany i propozycje Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w zakresie rozwoju i koordynacji sieci oficerów łącznikowych.

Zajęcia programowe prowadzili m. in. wykładowcy Ośrodka Szkolenia Agencji Wywiadu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP: Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Centralnego Biura Śledczego, Biura Kryminalnego oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Po raz pierwszy w charakterze wykładowców wystąpili byli oficerowie łącznikowi polskiej Policji: nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas, który w latach 2002 - 2007 pełnił służbę w Federacji Rosyjskiej oraz nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak, który w analogicznym okresie był oficerem łącznikowym na Ukrainie.

Ważnym elementem spotkania w Szczytnie była wymiana doświadczeń oficerów łącznikowych oraz obserwacji poczynionych podczas realizacji zadań poza granicami kraju. Obserwacje tego typu stanowią cenny materiał merytoryczny, który może być wykorzystany przez właściwe komórki organizacyjne KGP przy opracowywaniu strategii działania w walce z przestępczością.

Przewiduje się że szkolenia tego typu będą systematyczne realizowane w przyszłości.
 

Powrót na górę strony