Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Brytyjczycy szkolą polskich policjantów

Data publikacji 17.09.2008

Specjalistyczne szkolenie, dotyczące zapobiegania, zwalczania porwań i uprowadzeń trwać będzie do 19 września w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zajęcia dla przedstawicieli polskiej Policji z całego kraju prowadzą eksperci z brytyjskiej jednostki do spraw zwalczania kidnapingu i wymuszeń, która wchodzi w skład Agencji ds. Zwalczania Poważnej Przestępczości Zorganizowanej (SOCA - Serious Organized Crime Agency).

SOCA to specjalne, scentralizowane siły policyjne, które liczą 4 tysiące funkcjonariuszy i realizują swoje zadania na terenie całej Wielkiej Brytanii. Jednostka do spraw zwalczania kidnapingu i wymuszeń składa się z najlepszych, najbardziej doświadczonych ekspertów policyjnych, którzy cieszą się międzynarodowym uznaniem. W uroczystym otwarciu szkolenia uczestniczyli Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Rick Todd i zastępca komendanta głównego Policji, nadinsp. Kazimierz Szwajcowski.

Program szkolenia obejmuje m.in. pełną prezentację podręcznika ONZ do spraw zwalczania kidnapingu (United Nations Counter Kidnapping Manual), zasady współpracy międzynarodowej i wskazania, dotyczące narodowej strategii zapobiegania, i zwalczania tego rodzaju przestępstw. Ponadto polscy policjanci zapoznają się ze strukturą organizacyjną, strategią, taktyką i metodami działania specjalnych grup policyjnych w Wielkiej Brytanii, zajmujących się tego rodzaju sprawami. Eksperci omówią także wybrane przypadki porwań dla okupu, do jakich doszło w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii.
Polska Policja wyznaczyła oficera kontaktowego z komendy głównej, który będzie odpowiedzialny za kontakty z przedstawicielami SOCA w przypadku porwań dla okupu i uprowadzeń. Polscy funkcjonariusze będą też aktywnie uczestniczyć w pracach europejskiej sieci zespołów doradczych (EUNAT - European Network of Advisory Teams).

Dwa lata temu grupa zadaniowa szefów Policji europejskich (European Police Chiefs Task Force), przy wsparciu Europolu doprowadziła do utworzenia europejskiej sieci zespołów doradczych. Głównym celem EUNAT jest współpraca międzynarodowa w przypadku spraw, dotyczących porwań i wymuszeń, gdy zagrożone jest życie ofiar. EUNAT to także platforma, ułatwiająca wymianę doświadczeń i realizację programów szkoleniowych w tej dziedzinie.

Powrót na górę strony