Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta komendanta głównego Policji w Europolu

Data publikacji 23.09.2008

Adam Rapacki podsekretarz stanu w MSWiA oraz generalny inspektor Andrzej Matejuk komendant główny Policji składają dzisiaj wizytę w Europejskim Urzędzie Policji EUROPOL, na zaproszenie Max-Peter Ratzela dyrektora tej instytucji.

Minister Adam Rapacki oraz komendant główny Policji Andrzej Matejuk przeprowadzili rozmowy z dyrektorem Europolu oraz pozostałymi członkami dyrektoriatu.

Podczas rozmów dokonano przeglądu i oceny stanu dotychczasowej współpracy pomiędzy Europolem, a policją polską i innymi krajowymi organami ochrony porządku prawnego. Uzgodniono nowe obszary tej współpracy. Rozmowy koncentrowały się na problematyce współpracy w zakresie analizy kryminalnej i wymiany informacji kryminalnych z Europolem oraz krajami członkowskimi via Europol.

Dyrektor Europolu podziękował ministrowi Rapackiemu i komendantowi Matejukowi za zaangażowanie Policji polskiej w działalność Europolu. Wysoko ocenił również kwalifikacje i jakość pracy zatrudnionych w Europolu obywateli polskich, z których połowę stanowią funkcjonariusze Policji zatrudnieni w Europolu na kontraktach.

Minister Rapacki odznaczył zastępcę dyrektora Europolu - Mariano Simancasa Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, który został przyznany w uznaniu jego wkładu w rozwój współpracy operacyjnej Europolu z Policją w Polsce.

Minister Rapacki oraz komendant Matejuk wyrazili również swoje uznanie dla szefa Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu - Mirosława Kumanka, który w najbliższym czasie kończy swoją służbę w Biurze Łącznikowym i będzie kontynuował ją w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Minister Rapacki i komendant Matejuk zamierzają również odwiedzić Polskie Biuro Łącznikowe, a w godzinach popołudniowych spotkać się z polską społecznością w Europolu.


 

Powrót na górę strony
Polska Policja