Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

I Krajowe Sympozjum Policyjnych Ekspertów Badań Fonoskopijnych, Wizualnych i Komputerowych

Data publikacji 24.09.2008

W Bystrej Śląskiej rozpoczęło się I Krajowe Sympozjum Policyjnych Ekspertów Badań Fonoskopijnych, Wizualnych i Komputerowych. Materiałami badawczymi w tych specjalnościach są: zapisy dźwiękowe (nagrania rozmów i zdarzeń), zapisy obrazu (zapisy zdarzeń, zdjęcia osób i rzeczy) oraz dane zapisane na wszelkiego typu nośnikach tzw. elektronicznych.

Przynależność Polski do strefy Schengen oraz organizacja mistrzostw EURO 2012, to jedne z tych czynników, które wymusiły zmiany organizacji pracy niektórych służb policyjnych, w tym kryminalistyki. Wynikła stąd potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy dotychczas niezależnymi dziedzinami kryminalistyki. Spowodowała również konieczność zintensyfikowania szkoleń ekspertów, kandydatów na ekspertów oraz techników. Jedną z najbardziej skutecznych form jest zintegrowane kształcenie w ramach rozpoczętego właśnie sympozjum, którego program - oprócz wykładów - przewiduje także zajęcia warsztatowe i seminaryjne.

Pierwszy dzień sympozjum zaowocował bardzo ożywionymi dyskusjami i sporami, dotyczącymi ważnych aspektów związanych ze stosowanymi metodykami badań, obszarami zazębiania się poszczególnych dziedzin oraz zagadnieniami formalno-prawnymi. Fakt, że w sympozjum uczestniczy około 100 osób, w tym: przedstawicieli wszystkich policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w kraju, niektórych szkół policyjnych (WSPol w Szczytnie, CSP w Legionowie, SP w Pile), CBŚ KGP, GKGP, Straży Granicznej (Chełm) oraz eksperci z Centrum Ekspertyz Sadowych w Wilnie jest gwarantem kontynuacji współpracy zarówno zawodowej, jak i szkoleniowej.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja