Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa wizyta Komendanta Głównego Policji w Hadze

Data publikacji 24.09.2008

Trwa wizyta Podsekretarza Stanu w MSWiA Pana Adam Rapackiego i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka w Hadze. W drugim dniu pobytu doszło do spotkania z polskim ambasadorem i oficerem łącznikowym polskiej Policji. Ponadto, minister Rapacki odznaczył Srebrnym Medalem "Za Zasługi Dla Policji" Panią Konsul Renatę Kowalską.

W drugim dniu wizyty w Królestwie Niderlandów Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Adam Rapacki i Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk spotkali się w Ambasadzie RP w Hadze z Ambasadorem Januszem Stańczykiem oraz oficerem łącznikowym polskiej policji nadinsp. Władysławem PADŁO. W trakcie spotkania omówiono rolę i zadania oficerów łącznikowych policji do spraw kontaktów bilateralnych oraz ich usytuowanie w polskich placówkach dyplomatycznych.

W czasie spotkania z kierownictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze Minister Adam RAPACKI odznaczył Srebrnym Medalem "Za Zasługi Dla Policji" Panią Konsul Renatę Kowalską dziękując jej za bardzo dobrą współpracę z polską policją w zwalczaniu przestępczości.
 

Powrót na górę strony