Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe Szkolenie Policjantów w Bułgarii

Data publikacji 24.09.2008

W dniach 8 - 19 września, Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - podinsp. Piotr Wójcik, uczestniczył w Międzynarodowym Szkoleniu Policjantów w Bułgarii. Wyjazd odbył się w ramach Programu Wymiany Policjantów "AGIS 2008", który realizowany jest już od dwóch lat przez Europejską Akademię Policyjną CEPOL.

Tematyka Programu "AGIS 2008" w każdym roku dotyczy innych zagadnień związanych z praca Policji. Policjanci biorący udział w programie dwukrotnie wyjeżdżają na dwutygodniowe szkolenia do wybranych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, gdzie zapoznają się z metodami pracy Policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Straż Graniczna, Służba Celna, Sąd, Prokuratura), wymieniają doświadczenia zawodowe, jak również podnoszą swoje umiejętności językowe.

Podinsp. Piotr Wójcik realizował Program AGIS w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej i w drugim panelu ww. wymiany, razem z policjantem z Węgier, odbył szkolenie w Bułgarii, gdzie m.in. na granicy bułgarsko - greckiej uczestniczył w zatrzymaniu kuriera narkotykowego przewożącego 30 kg heroiny wysokiej czystości. Należy również zaznaczyć, że w ramach pierwszego panelu wymiany ww. policjant - w miesiącu kwietniu - razem z policjantem z Litwy przebywał na dwutygodniowym szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Zdobytą wiedzę oraz nowe doświadczenia policjanci biorący udział w szkoleniu przekazują swoim kolegom z jednostek terenowych w ramach tzw. szkoleń kaskadowych realizowanych zgodnie z założeniami Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL.
 

Powrót na górę strony