Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Społeczna debata na temat bezpieczeństwa

Data publikacji 26.09.2008

Wczoraj w Auli Głównej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyła się pierwsza debata społeczna, której tematem było bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz w miejscach zamieszkania. Wzięło w niej udział około 200 mieszkańców powiatu staszowskiego. Była to pierwsza z trzynastu zaplanowanych debat, jakie w najbliższych tygodniach mają się obyć na terenie województwa świętokrzyskiego w poszczególnych powiatach.

Po oficjalnych wystąpieniach gospodarzy spotkania oraz zaproszonych gości staszowscy policjanci przedstawili zebranym krótką prezentację na temat zagrożeń widzianych oczyma policji. Prezentacja ta był punktem wyjściowym do dyskusji, która chwilę potem nastąpiła. Najczęściej poruszanymi problemami przez uczestników spotkania był wandalizm w miejscu zamieszkania oraz zły stan infrastruktury drogowej, co w bardzo dużym stopniu wpływa na stan bezpieczeństwa na drogach powiatu staszowskiego.

Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu była przemoc domowa oraz możliwość tworzenia na terenie powiatu staszowskiego instytucji pomocowych. Na zgłaszane postulaty, pytania oraz problemy odpowiedzi udzielali komendant wojewódzki Policji mł. insp. Mirosław Schossler oraz bezpośredni gospodarze spotkania - komendant powiatowy Policji w Staszowie podinsp. Tomasz Śliwiński oraz starosta Staszowski Romuald Garczewski.

Wszystkie problemy i postulaty zgłaszane przez zebranych będą teraz dokładnie przeanalizowane i staną się podstawą do działań podejmowanych między innymi przez policję w roku 2009. Wszyscy uczestnicy debaty wypełnili także anonimową ankietę, która dotyczyła poruszanych tematów. Wyniki tej ankiety zostaną poddane wnikliwej analizie i również staną się podstawą planowania przedsięwzięć podejmowanych w przyszłym roku na terenie powiatu staszowskiego. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji zobowiązał się do udziału w już zaplanowanej na przyszły rok podobnej debacie, w której policja staszowska poddana zostanie ponownej ocenie społeczeństwa. Wczorajsze spotkanie w Staszowie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem lokalnej społeczności – w debacie wzięło udział około 200 osób.

Debata staszowska była pierwszą z trzynastu zaplanowanych debat jakie w najbliższych tygodniach mają się obyć na terenie województwa świętokrzyskiego w poszczególnych powiatach. Gospodarzami kolejnej debaty będą koneccy policjanci oraz samorządowcy. Spotkanie to zaplanowane jest na 29 września.
 

Powrót na górę strony