Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia pod kryptonimem "Mustang"

Data publikacji 29.09.2008

W dniach 22 - 27 września br., Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji zorganizował i przeprowadził ćwiczenie dowódczo sztabowe z udziałem wydzielonych sił i środków Policji pod kryptonimem "Mustang". Tematem ćwiczenia była realizacja zadań związanych z działaniem Policji w sytuacjach kryzysowych, w tym organizowanie i prowadzenie zorganizowanych działań pościgowych oraz pościgu transgranicznego, a także zarządzanie alarmu w jednostkach organizacyjnych Policji.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że w wytypowanej miejscowości miało miejsce, uprowadzenie osoby przez dwóch młodych zamaskowanych mężczyzn, którzy przedmiotem przypominającym broń maszynową sterroryzowali swoją ofiarę. Po dokonaniu napadu przemieszczali się z miejsca zdarzenia samochodem osobowym, w kierunku dużej aglomeracji miejskiej. Informację o napadzie otrzymywał każdorazowo dyżurny właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Ponadto dodatkowym komponentem scenariusza ćwiczenia była sytuacja zakładnicza na terenie kompleksu leśnego, znajdującego się w okolicach miejscowości Ostrowin w woj. warmińsko-mazurskim, w obiektach umocnień z czasów II Wojny Światowej.

Harmonogram ćwiczenia zakładał działania wydzielonych sił i środków Policji z KWP w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie oraz Policji litewskiej podejmowane w celu ujęcia sprawców uprowadzenia osoby, w następującym porządku chronologicznym:

  • w dniu 23 września br., - odcinek "Gdańsk Droga" na terenie województwa pomorskiego,
  • ­w dniu 24 września br., - odcinek "Olsztyn Droga" na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
  • w dniu 24 września br., - odcinek "Olsztyn Twierdza" działania Policji w sytuacji kryzysowej,
  • w dniu 26 września br., - odcinek "Białystok Droga" na terenie województwa podlaskiego oraz odcinek "Litwa" na terytorium Litwy.

Przeprowadzenie ćwiczenia należy postrzegać jako istotny element doskonalenia form i metod reagowania na zdarzenie, procesu zbierania, przetwarzania i obiegu informacji oraz umiejętności dowodzenia akcją/operacją policyjną z wykorzystaniem praktycznych elementów działań policyjnych. Szczególnej ocenie w trakcie ćwiczeń podlegała organizacja i prowadzenie pościgów i zorganizowanych działań pościgowych na szczeblu dyżurnego i sztabu komendy wojewódzkiej, miejskiej/powiatowej Policji, natomiast w ograniczonym stopniu taktyki i techniki prowadzenia działań pościgowych.
Ponadto w trakcie ćwiczenia zrealizowano scenariusz polegający na współdziałaniu wydzielonych sił i środków Policji polskiej i litewskiej w strefie przygranicznej. Przeprowadzone działania umożliwiły doskonalenie współdziałania, zgodnie z uwarunkowaniami formalno - prawnymi wynikającymi z przystąpienia Polski i Litwy do Układu z Schengen, w szczególności w zakresie prowadzenia pościgu transgranicznego.

Czynnikiem pozwalającym prawidłowo zweryfikować sposób działania potencjału policyjnego zaangażowanego do ćwiczeń, było w pełni profesjonalne przygotowanie zespołu obserwatorów poparte dużym doświadczeniem zawodowym. W skład zespołu obserwatorów ćwiczenia wchodzili przedstawiciele KWP w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Radomiu i we Wrocławiu. Pozorację ćwiczenia zapewnili przedstawiciele Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Film Ćwiczenia pod kryptonimem "Mustang"


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Ćwiczenia pod kryptonimem "Mustang" (format flv - rozmiar 6.22 MB)

Powrót na górę strony