Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Międzynarodowa Konferencja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ratownictwie medycznym

Data publikacji 30.09.2008

Dziś o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się X jubileuszowa konferencja poświęcona tematyce związanej z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego i ratownictwem medycznym. Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, a patronat nad nią objęła Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Polska Rada Resuscytacji.

Uroczystość otworzył prezydent Łodzi – Jerzy Kropiwnicki. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele urzędu wojewódzkiego z Łodzi, urzędu marszałkowskiego, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wielu innych instytucji. Obrady rozpoczął główny organizator spotkania, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. W imieniu komendanta głównego Policji zabrał głos dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP – inspektor Jacek Zalewski.

Prezentację na temat stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 1 i działań podjętych na rzecz jego poprawy przedstawił naczelnik ruchu drogowego KWP w Łodzi – mł. insp. Cezary Popławski. Podczas konferencji poruszono także problemy dotyczące sposobu edukowania dorosłych i dzieci na temat bezpieczeństwa oraz synchronizacji działań wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na ulicy Piotrkowskiej przed Urzędem Miasta Łodzi zaprezentowano sprzęt używany przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, Żandarmerię Wojskową, Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską, Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi i Inspekcję Transportu Drogowego. Natomiast w hollu Urzędu Miasta zorganizowano wystawę sprzętu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz sprzętu i urządzeń łączności bezprzewodowej.

Powrót na górę strony