72 proc. Polaków dobrze ocenia pracę Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

72 proc. Polaków dobrze ocenia pracę Policji

Data publikacji 01.10.2008

Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. We wrześniu naszą pracę pozytywnie oceniło 72 % respondentów. W porównaniu z innymi podmiotami, takimi jak CBA, ABW, sądami i prokuraturami, Policja otrzymała około dwukrotnie więcej ocen pozytywnych. Jest jedną z najlepiej odbieranych instytucji w Polsce.

Badania przeprowadzono w dniach 5 – 9 września 2008 roku. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadała 1070 dorosłych Polaków. Celem badania była ocena działalności instytucji publicznych, w tym Policji. Notowania Policji są bardzo dobre i stosunkowo stabilne. Od niemal dwóch lat pozytywne opinie o naszej pracy wyraża blisko trzy czwarte respondentów (obecnie 72%), natomiast negatywne – jedna piąta (21%). W porównaniu z poprzednimi badaniami z maja br. nastąpił nieznaczny spadek pozytywnych ocen o jeden punkt procentowy i o tyle samo wzrosły oceny negatywne (Wykresy nr 1 i nr 2).

Wykres nr.1

 

Wykres nr. 2

Jak widać, Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 5). Lepiej Polacy oceniają tylko niektóre media. Należy podkreślić, że Policja została zdecydowanie wyżej oceniona, niż pozostałe instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura), Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 3 i 4).

 

Wykres nr.3

 
 

Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność …? (oceny we wrześniu 2008 roku) 

 

Oceniane instytucje/organy
Ocena dobra (%)
Ocena zła (%)
Telewizja publiczna
82
14
Polsat
79
12
TVN
79
8
Polskie Radio
77
6
Policja
72
21
Wojsko
71
7
RMF FM
71
5
Radio ZET
70
4
Władze samorządowe
65
26
Kościół rzymsko-katolicki
62
27
Narodowy Bank Polski
54
15
Trybunał Konstytucyjny
45
15
IPN
43
29
NIK
41
18
Rzecznik Praw Obywatelskich
39
18
Sądy
37
41
Prokuratura
37
33
Rada Polityki Pieniężnej
36
19
ABW
36
20
CBA
35
27
NSZZ Solidarność
32
34
Giełda Papierów Wartościowych
32
10
Prezydent
31
60
Senat
27
46
OPZZ
22
29
Sejm
21
65
pominięto „trudno powiedzieć”
Źródło: CBOS, 5-9 września 2008 r., N=1070
 
 
 
Oprac. na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej Gabinetu KGP
Marta Firsiuk
Powrót na górę strony
Polska Policja