Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie sztandaru i nowa siedziba komendy

Data publikacji 24.10.2008

W ramach Ustawy o modernizacji Policji zakładającej systematyczne polepszanie warunków pracy funkcjonariuszy, w Węgorzewie powstał nowy budynek komendy powiatowej Policji. Wartość inwestycji wstępnie oszacowano na 7,2 milionów złotych. Zdecydowanie poprawią się warunki pracy zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. W nowopowstałym budynku komfort odczują również interesanci. Podczas dzisiejszej uroczystości otwarcia nowej siedziby, węgorzewskiej policji zostanie nadany sztandar, ufundowany dzięki staraniom Honorowego Komitetu Fundacji sztandaru dla komendy powiatowej Policji w Węgorzewie. Od dzisiaj sztandar będzie nieodzownym elementem wszystkich uroczystości, w których uczestniczyć będzie węgorzewska policja.

W ramach Ustawy o modernizacji Policji zakładającej systematyczne polepszanie warunków pracy funkcjonariuszy w Węgorzewie powstał nowy budynek komendy powiatowej Policji. Dotychczasowa siedziba jednostki przy ul. Chopina nie spełniała standardów i norm dla tego typu obiektów użyteczności publicznej. Niezbędna stała się, więc budowa nowego obiektu. Jesienią 2002 roku komendant główny Policji wydał decyzję o budowie budynku komendy powiatowej Policji w Węgorzewie.

W 2004 roku wykonano kompleksową dokumentację techniczną. Pozwolenie na budowę uzyskano 17 sierpnia 2004 roku. Następnie 20 lipca 2005 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku. Teraz budowa dobiegła końca i nadszedł czas oddania budynku policjantom. Oficjalne otwarcie nowej siedziby komendy powiatowej Policji w Węgorzewie przy ulicy Jana Pawła nastąpi 24 października 2008. Udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, komendanci powiatowi policji, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Obecni będą również księża oraz przedstawiciele instytucji, z którymi policjanci, na co dzień współpracują.

Nowa siedziba jednostki policji ma 1700m 2, kosztowała ogółem około 9,5 milionów złotych. Zdecydowanie poprawią się w niej warunki pracy zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. W nowopowstałym budynku komfort odczują również interesanci. Znajduje się tam, bowiem pokój przyjęć interesantów przy punkcie recepcyjnym, pokój dla nieletnich, niebieski pokój przeznaczony do pracy z ofiarami przemocy, pomieszczenia do przesłuchań. Będą tam również sale odpraw, pomieszczenia socjalne dla policjantów, jak również policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Nowa komenda dysponować będzie również nowoczesnym sprzętem: centralą telefoniczną i urządzeniami łączności, sprzętem komputerowym oraz kwaterunkowym.

Oprócz otwarcia nowej siedziby 24 października 2008 roku odbędzie się również uroczystość nadania sztandaru komendzie powiatowej Policji w Węgorzewie. 24 kwietnia 2008 roku przedstawiciele administracji samorządowej, doceniając ofiarną służbę policjantów, w uznaniu działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego powołali Honorowy Komitet Fundacji sztandaru dla komendy powiatowej Policji w Węgorzewie. Inicjatorami ufundowania sztandaru byli: Przewodniczący Rady Powiatu Węgorzewskiego - Pan Wiesław Pietrzak oraz Starosta Powiatu – Pani Halina Faj.

Płat głównej strony sztandaru jest wykonany z tkaniny w kształcie kwadratu o boku 100 cm, barwy karmazynu polskiego. Na stronie głównej, w części centralnej znajduje się wizerunek Orła Białego – Herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Pod godłem umieszczony jest łukiem napis „OJCZYZNA I PRAWO”. Płat odwrotnej strony sztandaru jest wykonany z granatowej tkaniny w kształcie kwadratu o boku 100 cm, centralnie umieszczono tam haftowaną srebrnym szychem ośmioramienną gwiazdę policyjną, a nad nią logo powiatu węgorzewskiego. Dookoła gwiazdy policyjnej wyhaftowana jest nazwa jednostki organizacyjnej: KOMENDA POWIATOWA POLICJI WĘGORZEWO. W rogach sztandaru umieszczone są wieńce laurowo-dębowe. Wieńce tworzą gałązki z liśćmi laurowymi, symbolizującymi zwycięstwo, oraz liśćmi dębowymi – symbolizującymi męstwo. W utworzonych przez nie polach znajdują się oznaczenia rodzajów służb oraz wizerunek patrona Policji – św. Michała.

Głowica sztandaru składa się z podstawy w kształcie puszki oraz Orła Rzeczypospolitej na tarczy herbowej. Obie części połączone są wewnętrznie sztyftem gwintowanym. W podstawie głowicy znajduje się zminiaturyzowany akt nadania sztandaru. Na stronie czołowej podstawy głowicy znajduje się napis „POLICJA”, a na stronie odwrotnej napis „KPP WĘGORZEWO”.

Nadany komendzie sztandar będzie znakiem uosabiającym Rzeczpospolitą Polską, symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od funkcjonariuszy Policji.
Sztandar jest bardzo ważnym elementem społecznym. To wokół sztandarów skupiają się organizacje i armie, to sztandary i proporce wielokrotnie decydowały o wygranej lub klęsce w bitwie. Walka z przestępczością to również nieustanna bitwa, toczona na wielu frontach z wieloma przeciwnikami. W walce tej Policja musi być silna, nieprzejednana i dobrze wyszkolona. Pomaga nam prawo, technika i najważniejszy czynnik - poparcie społeczne. Od dzisiaj sztandar będzie nieodzownym elementem wszystkich uroczystości, w których uczestniczyć będzie węgorzewska policja.

 

Powrót na górę strony