Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa siedziba komendy w Węgorzewie

Data publikacji 29.10.2008

W ramach modernizacji Policji, zakładającej systematyczne polepszanie warunków pracy, w Węgorzewie powstał nowy budynek komendy powiatowej Policji. Nowa siedziba jednostki kosztowała około 9,5 mln zł. Podczas uroczystego otwarcia został także nadany sztandar dla komendy powiatowej Policji w Węgorzewie.

Nowa siedziba jednostki policji ma 1700m 2, kosztowała ogółem około 9,5 milionów złotych. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. W nowopowstałym budynku komfort odczują również interesanci. Znajduje się tam, bowiem pokój przyjęć interesantów przy punkcie recepcyjnym, pokój dla nieletnich, niebieski pokój przeznaczony do pracy z ofiarami przemocy, pomieszczenia do przesłuchań. Są tam również sale odpraw, pomieszczenia socjalne dla policjantów, jak również policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Nowa komenda dysponuje również nowoczesnym sprzętem: centralą telefoniczną i urządzeniami łączności, sprzętem komputerowym oraz kwaterunkowym.

Uroczystości związane z otwarciem nowej siedziby rozpoczęła msza święta, którą odprawił Biskup Romuald Kamiński. W czasie nabożeństwa poświęcony został sztandar. Ze świątyni policjanci i zaproszeni goście przemaszerowali ulicami Węgorzewa na plac przed nową siedzibę komendy. Tu nastąpiła dalsza część uroczystości, w której uczestniczyły władze województwa i powiatu oraz kierownictwo komendy główniej i wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W trakcie obchodów, honorową odznakę „zasłużony dla województwa warmińsko – mazurskiego” wręczono byłemu komendantowi wojewódzkiemu Policji w Olsztynie nadinspektorowi Krzysztofowi Starańczakowi, który obecnie piastuje stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Podczas uroczystości węgorzewskim policjantom zostały przekazane kluczyki do dwóch nowych samochodów. Zostały one zakupione ze środków budżetowych policji w ramach programu modernizacji policji i zakupów sponsorowanych przez samorządy. W tym roku na drogi Warmii i Mazur wyjedzie 18 oznakowanych samochodów marki Kia Sorrento. Właśnie jedna z nich patrolować będzie drogi powiatu węgorzewskiego. Również w tym roku do garnizonu warmińsko-mazurskiego trafią nieoznakowane samochody.

Uroczystość zakończyła się symbolicznym przecięciem wstęgi.
 

Powrót na górę strony