Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku oficera łącznikowego białoruskiej milicji

Data publikacji 03.11.2008

Oficer łącznikowy białoruskiej milicji płk Anatolij Z. Szuliński zakończył swoją służbę w Polsce. W uroczystości uczestniczył komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk wraz z dyrektorami biur KGP. Była to jednocześnie okazja do powitania nowego oficera łącznikowego gen. mjr Wiktora W. Żyburtowicza.

Płk Anatolij Z. Szuliński służbę oficera łącznikowego rozpoczął w październiku 2006 roku. W tym czasie aktywnie uczestniczył w procesie wymiany informacji między jednostkami służb porządku publicznego Polski i Białorusi. Reprezentował białoruską milicję na wielu oficjalnych uroczystościach w Polsce, w tym także o charakterze państwowym. Przyczynił się do intensyfikacji współpracy bilateralnej jednostek organizacyjnych polskiej Policji i białoruskiej milicji na różnych poziomach struktur organizacyjnych.

Płk Anatolij Z. Szuliński był jednymz inicjatorów procesu wzajemnej wymiany wizowej dla funkcjonariuszy polskich i białoruskich, biorących bezpośredni udział w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i pospolitej po obu stronach granicy.

W uznaniu zasług płk Anatolia Z. Szulińskiego komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk uhonorował płk. Anatolia Szulińskiego Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Policji.

Uroczystość w komendzie głównej Policji stanowiła także okazję do wprowadzenia na stanowisko oficera łącznikowego białoruskiej milicji w Polsce gen. mjr Wiktora W. Żyburtowicza – byłego wiceministra spraw wewnętrznych Republiki Białoruś, który służbę w naszym kraju rozpoczął 1 listopada br.

Powrót na górę strony
Polska Policja