Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprzez sport przeciw agresji i patologii

Data publikacji 05.11.2008

W Warszawie podpisane zostało porozumienie między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia w sprawie współpracy przy wdrażaniu i propagowaniu programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży".

W uroczystości popisania porozumienia uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, w tym zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk.

Główne cele programu to ograniczenie poziomu przestępczości wśród nieletnich oraz poprawa poczucia społecznego bezpieczeństwa. Będą one realizowane m.in. poprzez zagospodarowanie pozalekcyjnego czasu dzieci, poprzez umożliwienie im korzystania z nieodpłatnych zajęć sportowych, prowadzonych przez specjalnie przygotowanych pedagogów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma zapewnić ze swojej strony koordynację działań z rządowym programem "Razem Bezpieczniej" i programem "Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród nieletnich i młodzieży" oraz opracować zasady współpracy między służbami mu podległymi (w tym Policji), a samorządami terytorialnymi.

Więcej o programie "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki >>

Powrót na górę strony
Polska Policja