Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe działania w zwalczaniu przemytu papierosów

Data publikacji 07.11.2008

Międzynarodowe seminarium na temat zwalczania przemytu artykułów tytoniowych odbyło się w Wieliczce (4-6 listopada 2008 r.) Seminarium zostało zorganizowane przez Centralne Biuro Śledcze KGP, które zostało beneficjentem grantów na rok 2008 w ramach programu Herkules II proponowanego przez Komisję Europejska OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych).


Komisja Europejska OLAF finansuje 80 proc. wydatków, zaś beneficjent pokrywa pozostałe 20 proc. kosztów projektu. Założeniem projektu jest wymiana doświadczeń i zacieśnienie bezpośrednich kontaktów przedstawicieli służb różnych państw zajmujących się zwalczaniem procederu nielegalnej produkcji i przemytu papierosów. Jak uczą dotychczasowe doświadczenia z uwagi na międzynarodowy charakter tej formy przestępczości, zwalczanie jej na poziomie międzynarodowym i międzyresortowym jest bardziej skuteczne i efektywne.

Ze względu na położenie geograficzne i powiązania wynikające z prowadzonych spraw w ww. spotkaniu uczestniczyły delegacje z Czech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, przedstawiciele OLAF, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego KGP, którzy prowadzą sprawy nielegalnej produkcji i przemytu wyrobów tytoniowych, biura kryminalnego KGP oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Służby Celnej współpracujący z CBŚ w tym zakresie.

Innowacyjność projektu CBŚ KGP, która spotkała się z pozytywnym odbiorem przez Komisję Europejską przy ocenie wniosków o granty, polega na idei utworzenia transgranicznej platformy wymiany informacji o charakterze operacyjnym, w ramach spraw mających wyjścia na zorganizowaną grupę przestępczą posiadającą powiązania z krajem reprezentowanym przez uczestników spotkania, wskazaniu możliwych obszarów współpracy oraz zaangażowania i wsparcia OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych).

Zakładane cele przedsięwzięcia zostały w pełni osiągnięte dzięki wysokiej jakości i rzeczowości prezentacji delegatów oraz zaangażowaniu uczestników seminarium. Dodatkowo w ramach praktycznego modułu przedsięwzięcia uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z metodologią i strategią zwalczania nielegalnej produkcji i przemytu wyrobów tytoniowych przez jednego z największych producentów wyrobów tytoniowych na świecie.

Powrót na górę strony
Polska Policja