Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody "Policjanta, który mi pomógł" rozdane

Data publikacji 20.11.2008

Dziś w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbył się briefing prasowy w ramach międzynarodowego seminarium "Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie", które rozpoczął swym wystąpieniem podsekretarz stanu w MSWiA Adam Rapacki. W trakcie spotkania zostały również wręczone nagrody laureatom konkursu "Policjant, który mi pomógł" zorganizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" i Komendę Główną Policji.

Briefing prasowy odbył się w ramach międzynarodowego seminarium "Przeciwdziałanie przemocy – praktyka w Polsce i Europie" - wspólnej inicjatywy MSWiA i KGP. Seminarium stanowiło forum wymiany doświadczeń i opinii między innymi przedstawicieli organizacji pozarządowych, Policji, a także ośrodków badawczych i naukowych, w tym również zagranicznych gości.

Wiceminister Adam Rapacki wręczył nagrody laureatom konkursu "Policjant, który mi pomógł" zorganizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Komendę Główną Policji.

Konkurs ten został objęty patronatem Komendanta Głównego Policji m.in. z uwagi na fakt, iż wpisuje się w jeden z priorytetów przyjętych przez polską Policję podkreślający znaczenie społecznej oceny pracy funkcjonariuszy. Idea przedsięwzięcia ma na celu promowanie postaw i umiejętności policjantów służących ochronie osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.

Laureatami konkursu zostało pięciu policjantów reprezentujących różne jednostki Policji na terenie kraju, to jest: komendę wojewódzką Policji w: Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy, Radomiu oraz Komendę Stołeczną Policji. Funkcjonariusze Ci zostali wskazani przez obywateli rejonów, w których służą jako wyróżniający się zaangażowaniem w działaniach na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednocześnie wyróżniają się oni wyjątkowymi umiejętnościami w pracy na rzecz pomocy ofiarom dotkniętym przemocą.

W briefingu udział wzięli między innymi:

  • Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Jarosław Duda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
  • nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji

 

Powrót na górę strony