Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie handlowali

Data publikacji 21.11.2008

40 handlujących wokół stadionu na Pradze Południe skontrolowali policjanci z sekcji dw. z przestępczością gospodarczą i pracownicy działu kontroli podatkowej praskiego urzędu skarbowego. W 36 przypadkach przyjęto zawiadomienie o naruszeniu przepisów podatkowych. Skontrolowanych ukarano mandatami od 200 do 1.500 złotych.

Wspólne działania Policji z warszawskiej Pragi Południe i urzędników skarbowych rozpoczęły się punktualnie o 8.30. Przez dwie godziny kontrolowano różne podmioty zajmujące się handlem wokół stadionu przy Al. Zielenieckiej. Sprawdzano, czy handlujący prowadzącą legalnie działalność gospodarczą.

Wśród legitymowanych osób byli obywatele: Bułgarii, Wietnamu, Rumunii, Armenii i Polski. Każda z kontrolowanych osób miała obowiązek osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym. W 36 sprawach złożono zawiadomienie o naruszeniu przepisów podatkowych do referatu karno-skarbowego. Ci, którzy naruszyli przepisy, zostali ukarani mandatami od 200 do 1.500 złotych. Wśród nich jest jeden obywatel Polski. Pozostałe cztery skontrolowane podmioty prowadziły działalność legalnie.

Policjanci południowoprascy zapowiadają dalsze kontrole, również z innymi służbami.

 

Powrót na górę strony