Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Study tour" ukraińskich urzędników

Data publikacji 21.11.2008

Od 17 do 22 listopada 2008 roku w Warszawie odbywa się "Study Tour" dla urzędników ukraińskich organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z EU BAM (European Union Border Mission to Moldova and Ukraine).

Strona ukraińska jest zainteresowana polskimi rozwiązaniami w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej. W poszczególnych sesjach Study Tour w rezydencji MSWiA wzięli udział przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego KGP, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych KGP.
W komendzie głównej Policji urzędnicy ukraińscy mieli możliwość zapoznania się ze strukturą i zadaniami Biura Międzynarodowej Współpracy Policji oraz pracą Sekcji ds. Biura SIRENE. Gościom zaprezentowano również Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP.

  • "Study tour" ukraińskich urzędników
Powrót na górę strony