Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

EURO 2012, czyli bezpieczny stadion

Data publikacji 23.11.2008

Pod takim hasłem w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona wymianom doświadczeń w zakresie zabezpieczenia imprez masowych - przede wszystkim meczów piłki nożnej. Organizacja spotkania była możliwa dzięki współpracy polskiej i niemieckiej sekcji IPA oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Policjanci z Niemiec byli zaskoczeni niektórymi zachowaniami polskich pseudokibiców. Nigdy bowiem nie spotkali się ze zjawiskiem tzw. ustawek kibiców rywalizujących drużyn.

W marcu sekcja polska IPA złożyła wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dofinansowanie seminarium poświęconego bezpieczeństwie na stadionach podczas Euro 2012. Projekt spotkał się ze sporym zainteresowaniem i od 20 do 22 listopada w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się polsko-niemieckie seminarium poświęcone tej tematyce.

Goście, jako byli organizatorzy Mistrzostw podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie oraz omówili problemy powstałe w trakcie ich przebiegu. Już pierwszego dnia uczestnicy zwrócili uwagę na różnice wynikające z uregulowań prawnych podczas organizowania imprez masowych. Różnice te polegają na odmiennej roli Policji już na etapie przygotowania imprezy masowej.

W Niemczech opinia Policji w zakresie wymogów bezpieczeństwa ma moc decydującą (może ona np. wyrazić zgodę na sprzedaż niskoprocentowego alkoholu na obiektach sportowych w czasie trwania imprezy). Również Policja decyduje o liczbie uczestników, jaką można wpuścić na obiekt, o ilości pracowników służb ochrony oraz o wymogach w zakresie zabezpieczenia technicznego takiej imprezy (uzbrojenie, wyposażenie służb ochrony). W Polsce na etapie przygotowania takiej samej imprezy rola Policji ma charakter opiniodawczy, przy czym opinia ta może być uwzględniona przez organ wydający zezwolenie lub nie. W takiej opinii Policja może określić swoje wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jednakże ostateczna decyzja określająca warunki należy do samorządu terytorialnego. To samorząd jest zobowiązany do kontrolowania przepisów i warunków zezwolenia podczas trwania imprezy. Dodajmy, że w dotychczasowej historii obowiązywania Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie zdarzyło się, aby przedstawiciel takiego organu rozwiązał lub przerwał imprezę z takich powodów. A w Niemczech to właśnie uprawnienie Policji jest szeroko stosowane. W przypadkach stwierdzenia naruszeń wymogów przez organizatora - imprezy są przerywane lub odwoływane, a organizator ponosi kary finansowe.

Oprócz różnic w prawie policjanci zwrócili uwagę na kwestie mentalności kibiców obu narodów. Niemieccy policjanci po raz pierwszy usłyszeli o tzw. ustawkach, czyli spotkaniach pseudkibiców, którzy umawiają się na "walkę". Za zachodnią granicą taki proceder nie ma miejsca. Goście stwierdzili również, że polscy policjanci mają o wiele więcej pracy przy zabezpieczaniu meczu, ze względu na brutalność kibiców. Porównali chuliganów do pseudokibiców angielskich. Zwrócono też uwagę na brak współpracy z organizacjami pozarządowymi (wolontariat).

Wyzwanie, jakie stoi przed polskimi policjantami to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach. W czasie mistrzostw na placach w centrach miast pojawią się na pewno telebimy, na których będzie można oglądać mecze (taka praktyka za zachodzie stosowana jest od kilku lat). Niemieccy policjanci nie mają większych problemów przy zabezpieczaniu tego typu imprez mimo, że na stadionach znajduje się 3-krotnie więcej publiczności niż w Polsce. Nad ich bezpieczeństwem czuwa mniej funkcjonariuszy (na 40 tys. kibiców - 300-400 policjantów). Całe przedsięwzięcie jest skrupulatnie przygotowywane na kilka miesięcy przed terminem. Infrastruktura stadionów stoi na najwyższym poziomie wg. kryteriów FIFA/UEFA.

- Każdy stadion w Niemczech jest bezpieczny - mówi uczestnik konferencji nadkom Dariusz Wątróbki z KWP w Gdańsku (zajmujący się bezpieczeństwem podczas meczów w Trójmieście) - To tylko udowadnia, że  dpowiednia infrastruktura spowoduje powstanie bezpiecznych stadionów i wyeliminowanie chuligaństwa (brak anonimowości).

- Na pewno wykorzystam doświadczenia policjantów niemieckich - podkreślił Wątróbski. - Przekażę podległym policjantom wypracowane rozwiązania w tej kwestii i mam nadzieję, że to spowoduje lepsze zabezpieczenie, a może i zmniejszenie liczby policjantów zaangażowanych w te działania.

Zdaniem Wątróbskiego spotkania, takie jak zakończone seminarium powinny być kontynuowane, bo wiele wnoszą i poszerzają wiedzę policjantów. Chodzi o wymianę doświadczeń funkcjonariuszy nie tylko innych państw, ale również z różnych części kraju, bowiem każde województwo spotyka się z nieco innym problemem przy organizacji meczów piłkarskich i inaczej stara się rozwiązać postawione przed policjantami zadanie.

Powrót na górę strony