Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny

Data publikacji 23.11.2008

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu to główny cel programu "Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny", który realizowany jest na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez policjantów z komendy w Koluszkach. Akcja skierowana jest w szczególności do pieszych i rowerzystów, którzy często poruszają się po drogach bez odpowiedniego oświetlenia. Policjanci po niedzielnej mszy rozdawali zestawy oświetleniowe do rowerów mieszkańcom Gałkówka i okolic.

Problem ten jest szczególnie ważny w okresie jesienno- zimowym, kiedy dni są krótsze i szybciej zapada zmrok,a widoczność na drodze ograniczają opady deszczu i śniegu, wtedy piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Zdając sobie sprawę z tego, że same słowa i wszelkie apele oraz ostrzeżenia nie wystarczą, Policjanci z koluszkowskiej komendy oraz przedstawiciele władz miasta i gminy Koluszki korzystając z uprzejmości proboszcza Sławomira Ochockiego  przekazali ok. 120 sztuk elementów odblaskowych w postaci zestawów oświetleniowych do rowerów mieszkańcom Gałkówka i okolic dzisiaj po niedzielnej Mszy Świętej. Odblaski osobiście na ręce mieszkańców Gałkówka przekazał komendant Koluszkowskiej Policji nadkom. Jacek Banachowicz, naczelnik sekcji ruchu drogowego podinsp. Piotr Janiszewski oraz burmistrz Koluszek. 

Jest to kolejna forma podjętych działań przez policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którą w podobnej formie przeprowadzili kilka tygodni wcześniej w Kościele Niepokalanie Poczętej  Najświętszej Marii Panny w Koluszkach oraz w Kościele Serca Jezusowego w Kurowicach przekazując dotychczas mieszkańcom ok. 600 sztuk odblasków.

Policjanci promujący akcję "Jesteś Widoczny - Jesteś Bezpieczny" wyszli z założenia, że widoczność na drodze w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym również pieszych i rowerzystów. Piesi poruszający się po drogach powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe, które w znacznym stopniu poprawią ich bezpieczeństwo, zmniejszą liczbę wypadków z ich udziałem.

Powrót na górę strony