Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tona niewybuchów w lasach pod Mielcem

Data publikacji 26.11.2008

Dzisiaj podczas operacji o kryptonimie "Detektor" prowadzonej w lasach pod Mielcem odnaleziono 9 stukilogramowych bomb lotniczych i 6 pocisków artyleryjskich 76 mm, a także wyrzutnię ręczną tzw. pancerfaust. Po kilkunastu interwencjach dotyczących niewybuchów, dzisiaj przeprowadzono akcję oczyszczenia tego terenu. W operacji uczestniczą policjanci z Centralnego Biura Śledczego, komendy w Mielcu oraz wojsko i inne służby.

W tym roku już kilkanaście razy Policja w Mielcu była zawiadamiana o groźnych pozostałościach wojny. Niewybuchy i niewypały odnajdywane w tych okolicach to głównie pociski artyleryjskie, bomby lotnicze i granaty moździerzowe z czasów drugiej wojny światowej, których wiele pozostało właśnie tutaj. Takie interwencje wymagają zaangażowania wielu różnych służb i zabezpieczenia miejsca do czasu usunięcia zagrożenia.

Celem operacji jest też przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym. Obecność niewybuchów to łatwość pozyskiwania materiałów niebezpiecznych przez ludzi nieodpowiedzialnych, jak też przestępców. Jak wynika z analiz spraw prowadzonych przez CBŚ i jednostki Policji na Podkarpaciu, w większości przypadków zabezpieczane w toku śledztw materiały wybuchowe były pozyskiwane z niewypałów z lat 40. minionego wieku. Właśnie z nich przestępcy mogą konstruować samodziałowe urządzenia wybuchowe.

Dziś od rana w lasach koło Mielca poszukiwane są niewypały. Teren, na którym trwa operacja został zabezpieczony. W operacji biorą udział policjanci z CBŚ, KPP w Mielcu, Oddziałów Prewencji w Rzeszowie, policyjni antyterroryści, saperzy z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie, Państwowa Straż Pożarna, Straż Leśna i Nadleśnictwo w Mielcu, Straż Miejska oraz przedstawiciele wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Materiały niebezpieczne sprzed lat znajdują się w wielu miejscach na Podkarpaciu. Policja przypomina, że w przypadku ich odnalezienia należy bezzwłocznie o tym powiadomić. Bardzo ryzykowne jest przenoszenie takich przedmiotów. Niemal co roku notujemy przypadki eksplozji niewypałów lub bomb skonstruowanych z pozyskanych z nich materiałów. Ich skutki bywają tragiczne.
 

Powrót na górę strony