Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie polsko-brytyjskiego twinningu

Data publikacji 27.11.2008

Zakończył się polsko-brytyjski projekt twinningowy w zakresie „Walki z przestępczością”. Polska Policja, jako beneficjent realizowała 3 z 5 komponentów projektu: metody i i taktyki zwalczania terroryzmu, ochrona świadka i implementacja efektywnego zarządzania jakością w kryminalistyce. Pierwsze działania miały miejsce prawie rok temu. Teraz nastąpiło uroczyste podsumowanie.

Pierwsze działanie w ramach tego projektu rozpoczęło się 4 grudnia 2007r. W ramach projektu przeprowadzano około 40 przedsięwzięć dla polskiej Policji, w tym kursy doskonalenia zawodowego, seminaria, warsztaty. Odbyły się także 3 wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii i w Republice Irlandii (w tym dwie wizyty studyjne dla policjantów). W działaniach tych udział wzięło ponad 800 przedstawicieli instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości, takich jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, BOR, ABW oraz przedstawiciele prokuratury. Najliczniejszą grupę stanowili funkcjonariusze i pracownicy Policji z różnych pionów – ponad 600 osób.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom polscy policjanci mieli możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z brytyjskimi kolegami między innymi z zakresu kryminalistyki i szeroko rozumianej - oraz bardzo ważnej w obecnym czasie -problematyki walki z terroryzmem w tym: zapobiegania oraz wykrywania ataków terrorystycznych, przeciwdziałania i procedury postępowania z przestępstwami towarzyszącymi terroryzmowi takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu oraz śledztwa powybuchowe.

Realizacja projektu zaplanowana była na 12 miesięcy, jednak została przedłużona o miesiąc, ponieważ już w trakcie realizacji projektu została zauważona potrzeba przeprowadzenia dodatkowych działań. Na podstawie wypracowanej wspólnie ze stroną brytyjską analizy odbyły się dwa dodatkowe szkolenia, przeprowadzone wyłącznie dla policjantów, dotyczące: „kontaminacji śladów” oraz „odzyskiwania mienia”. Bardzo ważnym przedsięwzięciem było także zorganizowanie symulacji sytuacji kryzysowej, która umożliwiła nawiązanie międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, pomiędzy takimi instytucjami porządku publicznego jak: Policja, Straż Pożarna, BOR, Straż Graniczna oraz przedstawicielami MSWiA i urzędów wojewódzkich.

W uroczystości podsumowującej, która odbyła się w MSWiA w Warszawie, wzięli udział: zastępca komendanta głównego Policji, nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Rick Todd, dyrektor NICO (Northern Ireland Public Sector Enterprises) Graeme McCammon, radca ministra MSWiA – lider projektu Elżbieta Sidorkiewicz, lider projektu ze strony brytyjskiej Gerry Sillery i przedstawiciele zaangażowanych w realizację projektu instytucji takich jak: Straż Graniczna, BOR, ABW, Służba Celna oraz Ministerstwo Finansów.

Powrót na górę strony