Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UWAGA! Dziś ostatni dzień rekrutacji

Data publikacji 29.09.2006

Jeszcze tylko dziś mogą składać dokumenty osoby, które chcą w tym roku wstąpić do służby w Policji. Do końca sierpnia podania o przyjęcie do służby złożyło już ok. 24.400 osób. Tym wszystkim, którzy wizytę w jednostce policji odłożyli na ostatnią chwilę przypominamy jakie warunki należy spełnić by móc rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI


1. Kryteria przyjęć do służby w Policji

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji "(.) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować" .

Jednakże "(.) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji".

Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien posiadać:
  • obywatelstwo polskie,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • co najmniej średnie wykształcenie
    (wyjątek stanowi służba w oddziałach prewencji),
  • zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
Ponadto:
  • korzystać w pełni z praw publicznych,
  • być niekaranym.

Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (nie dotyczy kobiet).

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

Informacji o terminach rozpoczęcia tego procesu oraz o miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać w ogólnopolskich gazetach, prasie policyjnej, na stronach internetowych komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Policji oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.


spis treści

dalej >>    

Powrót na górę strony